FAQ

1) Skończyłem studia przed 2016 r. – czy mogę wziąć udział w Programie? 

Niestety, Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończą studia w roku, w którym organizowana jest dana Edycja, lub ukończyły studia rok wcześniej.

2) Mam obronę we wrześniu 2017 r. – czy mogę wziąć udział? 

Tak, prosimy tylko o zaznaczenie tej okoliczności w liście motywacyjnym, z wyjaśnieniem przyczyn.
3) Co jeżeli nie zdążę się obronić / nie obronię się? 
Ukończone studia wyższe oraz tytuł magistra nauk prawnych to wymogi pracy w Kancelarii. Muszą zostać spełnione do 30 września 2017 r.

4) Czy w czasie Programu mogę iść na aplikację? 

Tak. Program nie stanowi przeszkody w odbywaniu aplikacji. 

5) Chciałbym zrobić doktorat – czy mogę wziąć udział w Programie? 

Tak. Program nie stanowi przeszkody w realizacji celów naukowych. Staramy się umożliwić naszym Prawnikom stały rozwój merytoryczny, a inicjatywy naukowe są mile widziane.

6) Czy mogę zrezygnować z Programu w czasie jego trwania? 

Program nie daje gwarancji zatrudnienia. W dowolnym momencie stosunek pracy może ustać z woli każdej ze Stron.

7) Nie mam rekomendacji – czy są one konieczne? 

Nie. Rekomendacje stanowią jedynie dodatkowy element aplikacji.

8) Do kiedy aktywny jest link do testu?

Link jest aktywny do 23 kwietnia 2017 r., 23:59.

9) Jak dużo czasu potrzeba na zrobienie testu? 

Dostęp do testu jest ograniczony czasem. Po jego rozpoczęciu masz godzinę na jego ukończenie. Pomiędzy poszczególnymi częściami testu jest czas na krótką przerwę.

10) Jak oceniany jest test? 

Wszystkie części testu (prawniczy / językowy / osobowościowy) oceniane są oddzielnie. Następnie wynik testu zestawiany jest z Waszym CV i listem motywacyjnym. Finalna ocena przyznawana jest na podstawie wszystkich dokumentów aplikacyjnych.

11) W teście prawniczym dwie odpowiedzi wydają mi się prawidłowe… 

Nie jest to możliwe. Prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

12) Czy w czasie testu prawniczego mogę korzystać z Internetu? 

Tak, można korzystać ze wszelkich pomocy naukowych i nienaukowych.

13) Czy mogę korzystać z pomocy osób trzecich? 

Nie, jest to zabronione.

14) Na jakiej podstawie zostanę zatrudniony? 

Staż odbywa się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Jeżeli macie dodatkowe pytania, skontaktujcie się z nami.