Zadania:

 • bieżące wsparcie zespołu prawa rynku kapitałowego w realizowanych projektach, w tym przygotowywanie projektów dokumentów z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa rynku kapitałowego oraz bieżąca praca bezpośrednio z klientami
 • doradztwo prawne związane z transakcjami na rynku kapitałowym, obejmujące przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej emisji akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych oraz nabywania akcji, przejęcia kontroli, w tym przeprowadzanie publicznych wezwań, transakcji ABB, OTC
 • doradztwo prawne związane z przeprowadzaniem ofert publicznych oraz debiutem na GPW, NewConnect, Catalyst, w tym przeprowadzenie badania prawnego, sporządzenie prospektów emisyjnych, innych dokumentów informacyjnych, umów plasowania, a także wniosków do KDPW i GPW
 • doradztwo prawne (transakcyjne i regulacyjne) dla firm inwestycyjnych, banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych
 • bieżąca obsługa korporacyjna oraz wsparcie przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w szczególności MAR
 • przygotowywanie pism w postępowaniach administracyjnych, sądowo - administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych związanych z papierami wartościowymi i rynkiem kapitałowym,
 • kontakt z klientami, udział w spotkaniach

 

Wymagania:

 • minimum trzyletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów na rynku kapitałowym
 • bardzo dobra znajomość prawa handlowego oraz prawa rynku kapitałowego
 • biegła znajomość języka angielskiego, w tym praktyczna znajomość terminologii prawniczej i ekonomicznej
 • uprawnienia zawodowe – ukończona aplikacja radcowska lub adwokacka
 • samodzielność, doskonała organizacja pracy własnej, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • zaangażowanie w powierzone zadania

 

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki współpracy
 • samodzielność w pracy nad poszczególnymi projektami /etapami projektów

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy i spełniające kryteria określone w wymaganiach prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) wraz z następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez „GESSEL, KOZIOROWSKI Spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa) zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.”

na adres:

praca@gessel.pl

lub

GESSEL Kancelaria Prawna

Sienna 39, 00-121 Warszawa

z adnotacją: RADCA PRAWNY/ADWOKAT - zespół prawa rynku kapitałowego