W dniach 28.02-01.03 2017 roku w Jachrance odbył się VIII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Kancelaria GESSEL była Partnerem tego wydarzenia.more

 Kancelaria GESSEL doradzała spółce J.S. HAMILTON POLAND S.A. z siedzibą w Gdyni przy emisji obligacji korporacyjnych serii A, zwykłych, oprocentowanych, niezabezpieczonych.more

Konferencja dotycząca Market Abuse Regulation organizowana przez Dziennik Gazetę Prawną, odbyła się 16 listopada 2016 roku w Warszawie.more


29 kwietnia br. Polski Bank Komórek Macierzystych zadebiutował na GPW. Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksową obsługę prawną PBKM przy przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) oraz dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW (rynek podstawowy). Kancelaria doradzała przy sporządzeniu prospekt u emisyjnego, koordynowała całego procesu IPO, w tym m.in. doradzała przy negocjowaniu umów mandatowych z bankami, audytorem, doradcą finansowym, corporate governance. Kancelaria przeprowadziła due diligence grupy kapitałowej PBKM oraz restrukturyzację korporacyjną w celu dostosowania PBKM do statusu spółki publicznej. Kancelaria doradzała także przy przygotowani u porozumienia inwestycyjnego akcjonariuszy w sprawie IPO i rozwiązanie umowy inwestycyjnej dla Enterprise Investors.more