W dniu 1 czerwca 2017 dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz wzięła udział w seminarium ‘Revised ICC Arbitration Rules: Fast-Track Procedure for Small Claims’, organizowanym w Rydze.more

1st ICC European Conference Shaping ICC Arbitration for the future. Panel: Regional challenges to arbitration in Europe, Paryż, Francja 24 kwietnia 2017 r. more

IV Annual Russian Arbitration Association Conference. Udział w debacie : Women in arbitration - “A chicken is not a bird, Poland is not abroad, a woman is not an arbitrator”? Do we need a special treatment for female arbitrators?, Moskwa, Rosja, 20 kwietnia 2017.more

W dniu 31 marca 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja pt.: „Kształtowanie przyszłości rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Shaping the Future of Dispute Resolution & Improving Access to Justice ".more

ICC Arbitration and ADR Training Programme. Trener podczas warsztatów : Dispute Resolution Clause, Case Strategy, Request for Arbitration and Answer, Uniwersytet Jagielloński, 17 marca 2017 r. more

 > 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |