2008


Bardzo miło nam podzielić się z Państwem informacją o kolejnym wyróżnieniu naszej Kancelarii przez światowe wydawnictwo „Practical Law Company Which Lawyer 2009” w kluczowych specjalizacjach: Private Equity/ Venture Capital, prawo antymonopolowe/ prawo konkurencji oraz fuzje i przejęcia.more

Bernadeta Kasztelan-Świetlik, radcaprawny Kancelarii GESSEL, specjalizująca się prawie ochrony konkurencji będzieprelegentem III Kongresu Prawo konkurencji w najnowszym orzecznictwie. Kongresorganizowany przez Infor-Media Poland odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2008roku.more

Kancelaria GESSEL doradzała funduszowi private equity z grupy Enterprise Investors w nabyciu pakietu 42,46% akcji spółki Kofola-Hoop S.A. z siedzibą w Warszawie.more

Bernadeta Kasztelan-Świetlik, radca prawny Kancelarii GESSEL, specjalizująca się prawie ochrony konkurencji była prelegentem konferencji „Roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z naruszenia prawa konkurencji”, organizowanej 20 listopada 2008 roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.more

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, wspólnik zarządzający w Kancelarii GESSEL, wzięła udział w spotkaniu „Innowacyjne narzędzia wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw”, organizowanym przez Polską Akademię Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Immo-Rammer w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Spotkanie odbyło się 6 listopada br. w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Celem spotkania było propagowanie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie innowacyjności i nowych technologii.more

2008 > 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |