2011


Dorota Bryndal, wspólnik Kancelarii GESSEL, weźmie udział warsztatach Obrót własnością intelektualną w przedsiębiorstwie, organizowanych w dniach 13-14 grudnia br. przez Puls Biznesu i przedstawi temat Twórca na etacie? Zagadnienia związane z tzw. twórczością pracowniczą w świetle regulacji ustawy o prawie autorskim i ustawy o prawie własności przemysłowej.more

Na zlecenie Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki, Instytut Wzornictwa Przemysłowego przygotował Raport Wzornictwo e-usług. Analiza stanu wzornictwa usług świadczonych drogą elektroniczną i perspektywy jego rozwoju w Polsce, którego współautorką jest Dorota Bryndal, wspólnik Kancelarii GESSEL.more

Piotr Schramm, wspólnik oraz Marcin Robenek, eksperci działu procesowego Kancelarii GESSEL, wystąpią na warsztatach Odpowiedzialność organizatorów imprez masowych, organizowanych przez MM Conferences w Warszawie w dniach 29-30 listopada 2011 roku. Tematem ich wystąpień będzie odpowiedzialność cywilna organizatorów z tytułu zdarzeń w czasie imprezy masowej oraz konsekwencje dla pracownika, przełożonego i zarządu.more

Bernadeta Kasztelan-Świetlik, radca prawny i ekspert z zakresu prawa konkurencji Kancelarii GESSEL, weźmie udział w warsztatach Umowy dystrybucyjne w obrocie krajowym i zagranicznym organizowanych przez Informedia Polska w dniach 15-16 listopada br. w Warszawie. Tematem wystąpienia mecenas będzie Obowiązek współpracy z UOKiK w świetle aktualnego orzecznictwa.more

Dorota Bryndal, wspólnik Kancelarii GESSEL, poprowadzi wykłady z przedmiotu Prawne aspekty rozwoju nowych usług, które odbędą się w ramach studiów podyplomowych Service Design Management (Zarządzanie projektowaniem usług), organizowanych przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.more

2011 > 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |