2014


Fundacja GESSEL dla MNW pozyskała wyjątkową pracę jednego z najwybitniejszych twórców sztuki konceptualnej w Polsce – Jarosława Kozłowskiego. Od 9 grudnia 2014 dzieło – uznawane za podręcznikowy przykład sztuki konceptualnej – jest prezentowane w Gmachu Głównym MNW w ramach specjalnego pokazu.more

Kancelaria GESSEL świadczyła kompleksową obsługa prawną przy przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji Vigo System S.A. oraz dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW. Przedmiotem oferty publicznej były akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez kluczowych akcjonariuszy Spółki.more

Seminarium „Przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązki Administratora danych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji” odbyło się 10 grudnia 2014 r. w siedzibie kancelarii GESSEL. Celem seminarium było przybliżenie podstawowych zasad ochrony danych osobowych oraz omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z nowelizacją Ustawy o ochronie danych osobowych.more

5 grudnia 2014 r. w siedzibie Kancelarii GESSEL odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie IT”.more

IFLR 1000 to ukazujący się od 1990 roku przewodnik-ranking klasyfikujący najlepsze kancelarie specjalizujące się w prawie finansowym i korporacyjnym w ponad 120 jurysdykcjach na całym świecie, w tym w Polsce.more

2014 > 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |