Doświadczenie

Świadczymy kompleksowe usługi prawnicze na rzecz naszych Klientów.

Od początku swojego istnienia Kancelaria specjalizowała się w doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze korporacyjnej spółek i zagadnieniach związanych z obrotem na rynku kapitałowym, w tym w zakresie:
  • obsługi transakcji prywatyzacyjnych
  • współpracy z instytucjami państwowymi (np. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – dziś KNF, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Łączności) przy zmianach legislacyjnych dotyczących obligacji oraz zamkniętych funduszy inwestycyjnych
  • programów opcji menedżerskich, które opracowaliśmy jako pierwsi w Polsce, zarówno dla spółek publicznych, jak i tych, których akcje nie są przedmiotem obrotu regulowanego; przygotowaliśmy programy oparte na obligacjach z prawem pierwszeństwa, warrantach subskrypcyjnych i opcjach fantomowych
  • obrony przed wrogimi przejęciami
Nasi prawnicy doradzają również w zakresie prawa antymonopolowego, farmaceutycznego, własności intelektualnej, pracy, nieruchomości, podatków, arbitrażu i postępowań.
bedzie-lepiej
© Ryszard Grzyb