Partnerstwo

Od dnia 18 marca 2015 r. Kancelaria GESSEL jako jedyna polska kancelaria dołączyła do grona członków Lawyers Associated Worldwide (LAW), prestiżowego aliansu o globalnym zasięgu, zrzeszającego ok. 100 niezależnych kancelarii prawniczych działających w ponad 50 krajach. Dzięki członkostwu w Lawyers Associated Worldwide, niezależne kancelarie tworzą wyjątkowo skuteczny ponadnarodowy alians dostawców usług prawnych na rynku międzynarodowym.
logo.gif

Wspieramy i doradzamy na płaszczyźnie prawa Polskiemu Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych (Polish Private Equity Association), zrzeszającemu fundusze private equity i venture capital aktywne w Polsce. Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, wspólnik zarządzający w Kancelarii GESSEL, jest przewodniczącą komisji rewizyjnej PSIK.
Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

W 2010 roku Kancelaria GESSEL została członkiem wspierającym Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce – ICC), a dr Beata Gessel, senior partner Kancelarii, członkiem zwyczajnym ICC Polska. Powstała w 1919 roku Międzynarodowa Izba Handlowa jest pozarządową organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa i izby przemysłowo-handlowe z ponad 130 krajów. Posiada status konsultacyjny najwyższej rangi przy ONZ i jest preferowanym partnerem międzynarodowych i regionalnych organizacji biznesowych. ICC opracowuje jednolite przepisy międzynarodowe dla przedsiębiorców. Działa przy niej również największy międzynarodowy Sąd Arbitrażowy poświęcony sprawom gospodarczym.
International Chamber of Commerce – ICC

Aldona Pietrzak, wspólnik w Kancelarii GESSEL, reprezentuje Polskę we współpracy z istniejącym od 2002 roku Monterey Funds Club, który zrzesza prawników-specjalistów z 14 jurysdykcji europejskich, działających na rynku funduszy inwestycyjnych i świadczących usługi instytucjom finansowym. Członkowie Monterey Funds Club spotykają się 2 razy do roku, by przedyskutować i ocenić najważniejsze sprawy i wydarzenia.
Monterey Funds Club

Kancelaria jest partnerem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, największej organizacji inwestorskiej w Polsce, które od 2001 roku jest członkiem europejskiej organizacji inwestorskiej Euroshareholders. SII podejmuje szereg działań mających na celu pomoc inwestorom indywidualnym poprzez sporządzanie analiz i raportów oraz organizowanie szkoleń i konferencji. Współpracą ze strony Kancelarii zajmuje się Leszek Koziorowski, wspólnik.
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

GESSEL współpracuje ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, które od 1993 roku oferuje pomoc i konsultacje dla notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i alternatywnym rynku New Connect spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku i relacji inwestorskich. Będąc członkiem SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego poprzez działania edukacyjne, promujące i lobbingowe. Współpracą ze strony Kancelarii zajmuje się Leszek Koziorowski, wspólnik.
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Kancelaria GESSEL jest wyłącznym partnerem prawnym projektu „Zaprojektuj swój zysk” realizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, umożliwiającego przedsiębiorcom i projektantom współpracę w obszarze aplikacji wzornictwa przemysłowego oraz zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, roli nauki w rozwoju gospodarczym i udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym. Współpracą ze strony Kancelarii zajmuje się Dorota Bryndal, wspólnik.
logo_iwp.gif

Kancelaria jest partnerem merytorycznym projektu Cambridge PYTHON, który inicjuje dialog i współpracę pomiędzy polskim środowiskiem naukowym a biznesem poprzez wpieranie kreatywności i innowacyjności w środowiskach akademickich oraz propagowanie najlepszych praktyk stymulowania przedsiębiorczości.
logo_cp.gif

Wspieramy merytorycznie Stowarzyszenie Kongres Kobiet, w którego radzie programowej zasiada dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, senior partner Kancelarii GESSEL. Najważniejsze postulaty Kongresu to wprowadzenie parytetu na listach wyborczych i ustanowienie niezależnej instytucji Rzeczniczki ds. Kobiet i Równości.
logo_kk.gif