Obszary praktyk

Bezpieczeństwo informacji w ogóle, a ochrona danych osobowych w szczególności to kluczowy obszar compliance w każdej organizacji. Naruszenia obowiązujących przepisów w tym zakresie mogą skutkować nie tylko roszczeniami osób trzecich, ale także ingerencją organów administracji publicznej w bieżącą działalność operacyjną czy statutową oraz dotkliwymi stratami wizerunkowymi. Dane osobowe to obszar, w którym posiadamy bogate doświadczenie. Możemy zaoferować naszym Klientom nie tylko kompleksowe doradztwo prawne, ale także bezpośrednie wsparcie wdrożeń, procesów i bieżącej obsługi.

W ramach usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) zapewniamy objęcie funkcji ABI, kompleksowo wspierając organizację Klienta w realizacji obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.

Zakres naszych usług na tym polu obejmuje ponadto:

  • bieżące doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych
  • opracowywanie, wdrożenia i zmiany wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych
  • przeprowadzanie sprawdzeń zgodności i audytów
  • reprezentację przed GIODO i innymi organami
  • zarządzanie incydentami i programy zapobiegania naruszeniom
  • opracowywanie umów powierzenia przetwarzania i przekazywania danych
  • przeprowadzanie indywidualnych i grupowych szkoleń dopasowanych do profilu organizacji

Ścisła współpraca z pozostałymi obszarami praktyki Kancelarii GESSEL pozwala nam odnosić się do ochrony danych z uwzględnieniem szerokiego kontekstu ich przetwarzania, także w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, sprawami kadrowymi, przekształceniami, ochroną własności intelektualnej i tajemnic przedsiębiorstwa.

Działem danych osobowych kieruje Dorota Bryndal, wspólnik.