Obszary praktyk

Niezbędnym etapem transakcji jest badanie przedinwestycyjne, czyli tzw. due diligence. Oznacza szczegółową analizę i ocenę wszystkich obszarów funkcjonowania jednostki, która może być przedmiotem inwestycji.

Due diligence wykonuje się zwykle przed zakupem udziałów lub akcji, całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części; może poprzedzać decyzje o łączeniu, podziale, przekształceniach podmiotów gospodarczych oraz inwestycje o charakterze kapitałowym.

Due diligence może być także bazą do restrukturyzacji jednostki lub grupy.

Podstawowy zakres due diligence prawnego obejmuje:

 • ocenę wewnętrznej struktury spółki poprzez zbadanie dokumentów korporacyjnych (ustalenie stosunków własnościowych oraz kompetencji organów)
 • analizę stosunków z podmiotami powiązanymi
 • analizę stanu nieruchomości i kluczowych ruchomości
 • analizę obciążeń majątku spółki
 • ocenę kluczowych umów, w szczególności umów z dostawcami i odbiorcami, jak również analizę umów kredytowych oraz ubezpieczeniowych
 • określenie zasobów ludzkich (liczba i struktura zatrudnionych, wynagrodzenia), określenie aktualnego statusu prawnego posiadanych dóbr niematerialnych
 • (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe)
 • analizę wszelkich toczących się spraw sądowych, w szczególności sporów pracowniczych cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych, karnych oraz
 • arbitrażowych
 • ocenę dokumentów związanych z legalnością działalności przedsiębiorstwa pod względem administracyjnym (pozwolenia, koncesje, zgody)
  analizę prawną wszelkich istotnych aspektów z punktu widzenia danej transakcji

Działem Due diligence kieruje Aldona Pietrzak.