Obszary praktyk

Doświadczeni prawnicy z działu procesowego Kancelarii GESSEL wspierają Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach procesowych:

  • postępowaniach sądowych (powództwa, procesy, postępowania nakazowe i upadłościowe)
  • postępowaniach arbitrażowych (m.in. przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie)
  • postępowaniach administracyjnych i podatkowych (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym)
  • postępowaniach karnych skarbowych

Działem procesowym kieruje Piotr Schramm.