Obszary praktyk

Kancelaria GESSEL ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz swoich Klientów przy optymalizacji podatkowej w transakcjach kapitałowych z zakresu fuzji i przejęć, dotyczących również spółek publicznych. Proces ten polega na wyborze najefektywniejszego dla stron modelu podatkowego przeprowadzenia danej transakcji, który nie jest oczywisty, a jego wykorzystanie wiąże się ze swej istoty z pewnymi, mniejszymi lub większymi ryzykami podatkowymi.
Takie planowanie podatkowe jest jedną z najistotniejszych faz większości transakcji.

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego w zakresie:

  • struktury podatkowej transakcji kapitałowych
  • analizy i audytów prawnych oraz oceny prawidłowości naliczania zobowiązań podatkowych
  • planowania podatków
  • podatku dochodowego od osób prawnych
  • podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatku od towarów i usług
  • podatku od czynności cywilno-prawnych
  • ceł i prawa dewizowego

Za obsługę Klientów w zakresie prawa podatkowego odpowiedzialny jest dr Janusz Fiszer.