Obszary praktyk

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie prawa spółek.

Doradzamy w zakresie:

  • zakładania spółek, ich przekształcania, łączenia i likwidacji
  • bieżącego funkcjonowania spółek
  • spraw korporacyjnych: obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy
  • prawnych aspektów reorganizacji spółek i tworzenia przepisów wewnętrznych
  • corporate governance
  • obowiązków informacyjnych w przypadku spółek, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, przygotowując m.in. projekty wewnętrznych regulacji oraz świadcząc usługi bieżącego doradztwa

Obsługujemy fundacje i stowarzyszenia, pomagając przy ich tworzeniu i w codziennej praktyce.

Wśród naszych Klientów są firmy polskie i zagraniczne działające w różnych dziedzinach gospodarki. Pracujemy dla instytucji finansowych i spółek prawa handlowego, notowanych na giełdzie i niepublicznych. Obsługujemy domy maklerskie, firmy inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Współpracujemy z wieloma renomowanymi kancelariami zagranicznymi w celu zapewnienia pełnej obsługi w zakresie zakładania spółek lub ich oddziałów za granicą.

Problematyką prawa spółek zajmuje się Aldona Pietrzak. W gronie naszych doradców znajduje się również wybitny specjalista prawa spółek – prof. dr hab. Marek Michalski.