Obszary praktyk

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie prawa sportowego. Naszymi klientami są kluby, związki sportowe oraz zawodnicy. Występujemy jako pełnomocnicy i doradcy w negocjacjach kontraktów związanych z imprezami sportowymi oraz mediami.

Oferujemy pomoc w:

  • tworzeniu statutów i regulaminów klubów sportowych i ich związków,
  • transakcjach dotyczących umów sponsorskich, managerskich oraz praw transmisyjnych,
  • aspektach dotyczących skutków podatkowych transakcji zawieranych pomiędzy klubami, zawodnikami i sponsorami,
  • zapewnieniu ochrony wizerunków sportowców i dobrego imienia stowarzyszeń sportowych i zawodników
  • szkoleniu zawodników w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz ich działalności gospodarczej.

Działem prawa sportowego kieruje Ludwik Żukowski.