Obszary praktyk

Oferujemy doradztwo prawne w dziedzinach związanych z własnością intelektualną, takich jak:

  • prawo znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych
  • prawo autorskie
  • ochrona baz danych
  • prawo konkurencji
  • prawo dotyczące technologii informatycznych (IT)
  • media – prasa, Internet
  • projekty umów zawieranych przez Internet oraz umów związanych z udzielaniem licencji i transferu technologii
  • ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych
  • audyty prawne dotyczące praw własności przemysłowej na zlecenie inwestora lub sprzedającego

Działem prawa własności intelektualnej kieruje Dorota Bryndal, wspólnik Kancelarii.