Bankowość i finanse

Nasza Kancelaria prawna świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą procesów udzielenia finansowania zarówno w formie kredytu, jak i w innych formach, w tym w drodze emisji obligacji lub pożyczki. Doradzamy w projektach dotyczących udzielenia finansowania wszelkiego rodzaju, w szczególności finansowania przedsiębiorstw (corporate finance), finansowania przeznaczonego na nabycie akcji, udziałów lub aktywów innych podmiotów (acquisition finance) , w tym finansowania wykupów lewarowanych (leveraged buyouts), finansowania mezzanine. Reprezentujemy zarówno podmioty udzielające, jak i uzyskujące finansowanie. Wśród naszych Klientów są krajowe i zagraniczne banki, instytucje finansowe, fundusze mezzanine, obligatariusze, jak również kredytobiorcy i emitenci obligacji.

Oferujemy również kompleksowe doradztwo w procesach restrukturyzacji już istniejącego zadłużenia. Reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników, a także restrukturyzowane podmioty gospodarcze i potencjalnych nabywców aktywów (distressed assets). Świadczymy także usługi prawne przy projektach związanych z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności lub pakietów wierzytelności i związanych z nimi zabezpieczeń.

Zakres usług dostosowany jest każdorazowo do potrzeb Klienta i specyfiki danej transakcji. Członkowie zespołu bankowości i finansów Kancelarii GESSEL wspierają swoich Klientów w szczególności przy:
  • strukturyzowaniu transakcji udzielenia finansowania lub restrukturyzacji istniejącego zadłużenia,
  • wskazaniu ograniczeń przy pozyskaniu finansowania i ustanawianiu zabezpieczeń w świetle dokumentacji dotyczącej już udzielonego finansowania,
  • przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji dotyczącej udzielenia finansowania, w tym pełnej dokumentacji kredytowej, dokumentacji pożyczek mezzanine, dokumentacji związanej z emisją obligacji i dokumentacji zabezpieczeń,
  • potwierdzeniu podmiotom udzielającym finansowania ważności i skuteczności zawartych dokumentów finansowania i dokumentów zabezpieczeń, w tym także poprzez wydanie stosownej opinii prawnej,
  • analizie i potwierdzeniu spełniania warunków udzielonego finansowania;
  • przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji związanej z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności,
  • pełnej obsłudze procesu rejestracji zabezpieczeń lub ich przeniesienia na inny podmiot;
  • przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji służącej do rozliczeń transakcji, w tym umów rachunków typu escrow oraz rachunków powierniczych.
Współpracujemy z szeregiem kancelarii zagranicznych, co umożliwia nam zapewnienie pełnej obsługi procesu na zasadzie one stop shop z udziałem podmiotów prawa innego niż polskie.

W 2015 roku kancelaria GESSEL została wyróżniona w rankingu Legal500 w gronie rekomendowanych firm z zakresu bankowości i finansów.

Obsługa w zakresie bankowości i finansów jest prowadzona przez zespół prawników o wieloletnim doświadczeniu, pod kierownictwem Małgorzaty Badowskiej, wspólnika w Kancelarii GESSEL.
00emea-leading-firm-16.jpg 00Legal 500.png