Nieruchomości

Wśród usług prawnych oferowanych przez Kancelarię Prawną GESSEL jest również profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami. Naszymi Klientami są inwestorzy indywidualni z kraju i zagranicy oraz inwestorzy instytucjonalni – deweloperzy, właściciele nieruchomości, fundusze nieruchomości, podmioty finansujące inwestycje, firmy budowlane, generalni wykonawcy i projektanci oraz zarządcy nieruchomości i pośrednicy. Oferujemy pomoc w:
  • transakcjach nabycia, zbycia, rozbudowy, użytkowania i sprzedaży wszelkich typów nieruchomości
  • transakcjach kredytowania, wynajmu zwrotnego oraz innych formach finansowania przez leasing
  • projektach dotyczących budownictwa spółdzielczego, kondominiów, rezydencji mieszkaniowych, hoteli, obiektów przemysłowych i biurowych, magazynów, sklepów i centrów handlowych
  • komercjalizacji obiektów nieruchomości, sporządzaniu i negocjacji umów najmu, zarządzaniu nieruchomościami
  • aspektach podatkowych transakcji
  • ocenie i minimalizacji ryzyka
  • negocjacjach umów handlowych, umów dotyczących prac projektowych, inżynieryjnych i wykończeniowych
  • zagrożeniach, jakie mogą zaistnieć podczas realizacji inwestycji (niewypłacalność, spory sądowe)
  • uzyskaniu pozwoleń administracyjnych na nabycie nieruchomości, pozwoleń na budowę i użytkowanie
  • aspektach prawa ochrony środowiska
Działem nieruchomości Kancelarii kierują dwaj doświadczeni prawnicy będący wspólnikami Kancelarii: Christian Schmidt, Ludwik Żukowski oraz Aldona Pietrzak.