Nieruchomości

Wśród usług prawnych oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami.
Naszymi Klientami są inwestorzy indywidualni z kraju i zagranicy oraz inwestorzy instytucjonalni – deweloperzy, właściciele nieruchomości, fundusze nieruchomości, podmioty finansujące inwestycje, firmy budowlane, generalni wykonawcy i projektanci oraz zarządcy nieruchomości i pośrednicy. Oferujemy pomoc w:
  • transakcjach nabycia, zbycia, rozbudowy, użytkowania i sprzedaży wszelkich typów nieruchomości 
  • transakcjach kredytowania, wynajmu zwrotnego oraz innych formach finansowania przez leasing 
  • projektach dotyczących budownictwa spółdzielczego, kondominiów, rezydencji mieszkaniowych, hoteli, obiektów przemysłowych i biurowych, magazynów, sklepów i centrów handlowych 
  • komercjalizacji obiektów nieruchomości, sporządzaniu i negocjacji umów najmu, zarządzaniu nieruchomościami 
  • aspektach podatkowych transakcji 
  • ocenie i minimalizacji ryzyka 
  • negocjacjach umów handlowych, umów dotyczących prac projektowych, inżynieryjnych i wykończeniowych 
  • zagrożeniach, jakie mogą zaistnieć podczas realizacji inwestycji (niewypłacalność, spory sądowe) 
  • uzyskaniu pozwoleń administracyjnych na nabycie nieruchomości, pozwoleń na budowę i użytkowanie 
  • aspektach prawa ochrony środowiska
Działem nieruchomości kierują: Christian Schmidt oraz Aldona Pietrzak.