Prawo spółek i prawo handlowe

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie prawa spółek. Prawnicy Kancelarii doradzają w zakresie:
  • zakładania spółek, ich przekształcania, łączenia i likwidacji
  • spraw korporacyjnych: obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy
  • prawnych aspektów reorganizacji spółek i tworzenia przepisów wewnętrznych
  • corporate governance oraz obowiązków informacyjnych w przypadku spółek, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, przygotowując m.in. projekty wewnętrznych regulacji oraz świadcząc usługi bieżącego doradztwa

Wśród naszych Klientów są
firmy polskie i zagraniczne działające w różnych dziedzinach gospodarki. Pracujemy dla instytucji finansowych i spółek prawa handlowego, notowanych na giełdzie i niepublicznych. Obsługujemy domy maklerskie, firmy inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a także prywatyzacje spółek Skarbu Państwa.

Współpracujemy
z wieloma renomowanymi kancelariami zagranicznymi w celu zapewnienia pełnej obsługi w zakresie zakładania spółek lub ich oddziałów za granicą.

Problematyką prawa spółek zajmują się w Kancelarii Prawnej GESSEL Aldona Pietrzak oraz Piotr Schramm, wspólnicy Kancelarii. W gronie naszych doradców znajduje się również wybitny specjalista prawa spółek – prof. dr hab. Marek Michalski.