Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie

Kancelaria jest założycielem i głównym sponsorem Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie (dawna Fundacja Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie), utworzonej w 1996 roku.

CELEM Fundacji jest wspieranie Muzeum Narodowego w Warszawie w powiększaniu i upowszechnianiu kolekcji sztuki współczesnej.

Do tej pory udało się nam zgromadzić blisko 50 obrazów, obiektów, grafik i instalacji 19 artystów i artystek.

Od 2013 roku 8 prac zdobi stałą Galerię Sztuki XX i XXI Wieku w MNW. Wśród nich są prace Tomasza Ciecierskiego, Zbigniewa Libery, Wilhelma Sasnala, Jadwigi Sawickiej, Grzegorza Kowalskiego, Roberta Maciejuka, Oskara Dawickiego i duetu Kijewski/Kocur.

Najstarsze prace pochodzą z początku lat ’70 – Legalność przestrzeni Ewy Partum, Tableau II Grzegorza Kowalskiego oraz rysunki Tomasza Ciecierskiego. Najnowsze powstały w 2007 roku – obraz Olgi Wolniak i instalacja Julity Wójcik. W skład kolekcji wchodzą prace znanych artystów polskiej sztuki współczesnej – m.in. obrazy Tomasza Tatarczyka i Wilhelma Sasnala, rzeźby, instalacje, obiekty i fotografie Grzegorza Kowalskiego, Pawła Althamera, Katarzyny Kozyry i Pauliny Ołowskiej. Kancelaria GESSEL ufundowała wiele spośród tych prac (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007), pomagała także zebrać środki na zakup pozostałych poprzez, m.in. organizację corocznych wieczorów karnawałowych połączonych z aukcjami prac oraz propagowanie idei fundacji w środowisku biznesu. Inni sponsorzy zbiorów to: GE Bank Mieszkaniowy S.A. (1998), Felix Ahlers (2001), Frosta S.A. (2001), Wojciech Bruszewski (2002), Claire i Neal Selby (2002), Barbara i Krzysztof Nowakowscy (2003), Sygnity S.A. (2003), Tomasz Sielicki (2004), Vattenfall Poland A.B. (2004), Kancelaria Notarialna Dorota Kałowska (2004), KornFerry International (2006).

W 2014 roku dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelarii GESSEL, Państwa Katarzyny i Marka Opińskich, Tomasza Sielickiego oraz wpłat z tytułu 1% podatku Fundacja GESSEL dla MNW zakupi pracę Jarosława Kozłowskiego pt. „Lekcja” z 1973 roku, która będzie elementem stałej ekspozycji w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Mec. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz na temat Fundacji:

Z sentymentem wspominam trudne początki Fundacji. Idea tworzenia dobra wspólnego nie była popularna w połowie lat ’90, a sam krąg zainteresowanych sztuką współczesną był dość ograniczony. Z czasem rosło grono osób i firm wspierających kolekcję. Zwiększało się też zainteresowanie sztuką współczesną. Niemała tu zasługa aktywności Fundacji, która popularyzowała tę sztukę, także w kręgach biznesu. Cieszę się, że się to udało. Moja praca na rzecz Fundacji i tworzenia kolekcji z pewnością wynikała z potrzeby działań pro publico bono. Pragnę przy tym podkreślić, że wszystko, co działo się wokół Fundacji było dla mnie wzbogacające i zwyczajnie sprawiało mi ogromną satysfakcję.

Kontakt

Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie
Adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
KRS 0000110346
NIP 526 23 85 452
REGON 012642114
www.fundacjagessel.pl

Zapraszamy do wsparcia Fundacji
Nr konta 95 1600 1068 0003 0101 9166 0001


prezeska Fundacji – Paulina Rymkiewicz-Kalinowska
p.rymkiewicz@gessel.pl
602 125 264

logo_FB.png
Zobacz nas na Facebooku!


Od 2005 roku Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zapraszamy do wsparcia Fundacji! Przekazując 1 % swojego podatku Fundacji GESSEL dla MNW wspierasz polską kulturę i bierzesz udział w tworzeniu dziedzictwa narodowego!! 

KRS: 0000110346 

Nr konta 95 1600 1068 0003 0101 9166 0001
1.jpg
Robert Maciejuk, Bez tytułu, 1991/1994

2.jpg
Robert Maciejuk, Bez tytułu (BMW), 1995

3.jpg
Jadwiga Sawicka, Spódnica, 1995

4.jpg
Paulina Ołowska, Ona na oparcie,1999

5.jpg
Tomasz Tatarczyk, Bez tytułu, 2002

6.jpg
Ewa Partum, Legalność przestrzeni, 1971

7.jpg
Zbigniew Libera, Kolarze, 2005