Źródło: RZECZPOSPOLITA Mojepieniadze.rp.pl, 2017-06-01
more


Źródło: MANAGER MBA, 2017-06-01
W jednostkach zainteresowania publicznego działa komitet audytu. To wydawałoby się banalne stwierdzenie otwiera w art. 128 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „ustawa") regulację poświęconą nowym komitetom audytu
more

Źródło: RZECZPOSPOLITA Mojepieniadze.rp.pl, 2017-06-01
more

Źródło: Rzeczpospolita, 24 Kwiecień 2017
No to w końcu kapitał ma czy nie ma narodowości? I dalej – jak to jest z tymi pieniędzmi, śmierdzą czy nie śmierdzą?more


Źródło: Legalis, MOP rok 2017 numer 6 str. 323, 2017-03-27
Po uznaniu przez sąd bezskuteczności czynności prawnej dłużnika z osobą trzecią z powodu pokrzywdzenia wierzyciela, termin do wystąpienia z żądaniem uznania bezskuteczności czynności rozporządzającej korzyścią między osobą trzecią a osobą czwartą (art. 534 KC) liczy się od daty jej dokonania. 
Uchwała SN z 28.1.2016 r., III CZP 99/15, Biul. SN Nr 1/2016
morepublikacje_archiwum.png

01 | 02 |