Źródło: Rzeczpospolita, 2015-10-20
Gospodarka senioralna jest coraz ważniejszym i bardziej dochodowym działem gospodarki globalnej i zapewne także w Polsce odnotuje w najbliższej przyszłości zauważalny wzrost. Pociąga to za sobą konieczność zwrócenia większej uwagi społecznej na rozmaite aspekty uczestnictwa seniorów w rynku. Jednym z takich aspektów jest bez wątpienia ochrona prawna seniorów.more

Źródło: Polski Prawnik, 2015-05-27
Polski Prawnik pyta przedstawicieli kancelarii, w jakich dziedzinach prawa i sektorach obsługi mają one obecnie najwięcej pracy. Nasza sonda ma posłużyć do przedstawienia obrazu aktualnej sytuacji na rynku usług prawnych od strony podażowej, pod kątem różnych aspektów obsługi gospodarki. more

Źródło: Twój Biznes, 2009-06-01
Istotą transakcji fuzji i przejęć jest nabycie przez inwestora udziałów w określonym, już funkcjonującym, biznesie, co ma pozwolić mu na wypracowanie oczekiwanego zysku, a dotychczasowym właścicielom – korzystne z niego wyjście. Jednocześnie z transakcjami, których przedmiotem są zorganizowane i funkcjonujące podmioty gospodarcze, związane jest permanentne ryzyko, do minimalizacji którego powinien dążyć inwestor. (Aldona Pietrzak, wspólnik, kieruje działem spółek w Kancelarii GESSEL).more
publikacje_autorzy.png