Źródło: The International Comparative Legal Guide , 2016-04-05
Since May 2004, Poland has been a Member State of the European Union (“EU”). Since the early 1990s Poland undertook great efforts to harmonise its environmental law with the EU law. In most cases the transitory periods, established by the EU Accession Treaty of 2003 regarding the implementation of EU environmental legislation, have expired, thus Polish environmental law and policy are determined to the same extent by EU law as environmental law and policy in other EU Member States.more

Źródło: Switzerland Global Enterprise, 2016-03-02
Basic Information for Swiss Entrepreneurs Interested to Participate in Tender Proceedings in Polandmore

Źródło: Bankier.pl, 2011-04-18
Specjalnie dla Bankier.pl komentarza na temat zmian na niemieckim rynku pracy, udzielił Christian Schmidt – adwokat z Kancelarii Gessel. Koszty zatrudnienia to jeden z najczęściej poruszanych tematów polityki gospodarczej i społecznej w Niemczech.more

Źródło: The International Comparative Legal Guide to: Environmental Law; published by Global Legal Group Ltd. London www.iclg.co.uk, 2010-05-25
Od maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a od początku lat ’90 z wielkim wysiłkiem dostosowuje przepisy swojego prawa ochrony środowiska do unormowań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Okresy przejściowe, ustanowione w Traktacie Akcesyjnym Unii Europejskiej z 2003 roku, w części dotyczącej wdrożenia regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, w większości przypadków już wygasły. W związku z tym polskie przepisy normujące zagadnienia i politykę ochrony środowiska podlegają tak samo regulacjom prawa europejskiego, jak w przypadku jakichkolwiek innych krajów Unii Europejskiej – Christian Schmidt – wspólnik w Kancelarii GESSEL.more

Źródło: Rzeczpospolita, 2009-02-23
Wywiad z Christianem Schmidtem – adwokatem niemieckim, wspólnikiem kierującym działem nieruchomości oraz German desk w Kancelarii GESSEL – na temat rynku nieruchomości w Niemczech.more

Źródło: Puls Biznesu, 2006-10-03
Inwestorów zza Odry niepokoją niejasne polskie przepisy prawne i podatkowe oraz brak stabilizacji gospodarczo-politycznej. Polska jest bardzo istotna z punktu widzenia niemieckich przedsiębiorców. Po pierwsze to rynek sąsiedzki, po drugie – rynek z dobrym popytem wewnętrznym. Wyrazem intensywności stosunków gospodarczych jest znaczenie handlu między obydwoma krajami – 29% polskiego eksportu w 2005 r. przypadało na Niemcy, a 25% naszego importu pochodziło z Niemiec.more
publikacje_autorzy.png