Źródło: nakawie.pl, 2014-09-08
Jedni kradną dobre pomysły, a inni dobra materialne. Kością niezgody są też umowy śmieciowe i wypowiedzenia. Poczytaj o spornych sytuacjach, jakie występują na linii pracownik-pracodawca.more

Źródło: Sense of Beauty, 2013-11-05
Kompletne i życzliwe wsparcie w sytuacjach życiowych i kryzysowych, a więc większy spokój, bezpieczeństwo oraz oszczędność czasu w wyniku lepszej koordynacji spraw prywatno-zawodowych” – tak o nowej usłudze opowiada Dorota Bryndal, wspólnik radca prawny, kierująca działem Private Lawyer w Kancelarii GESSEL.more

Źródło: Harvard Business Review Polska, 2013-06-01
Z badań wyłania się „prawnik na nowe czasy”; wyniki potwierdzają to, co od jakiegoś czasu sami obserwowaliśmy i stosowaliśmy w praktyce, tyle że bardziej intuicyjnie niż systemowo. Nasza koncepcja private lawyera wydaje się dobrze wpisywać w oczekiwania klientów z określonych grup społeczno-zawodowych – Dorota Bryndal, wspólnik, radca prawny w Kancelarii GESSEL.more

Źródło: Harvard Business Review Polska, 2013-05-01
Współpraca z one2mobile może być dla Hexa Mobile spełnieniem marzeń firmy informatycznej, ale może być także trudną próbą, na którą często wystawione są firmy posiadające innowacyjny produkt i niewielkie doświadczenia w negocjacjach z silnym partnerem – Dorota Bryndal, wspólnik, radca prawny w Kancelarii GESSEL.more

Źródło: e-Przegląd Arbitrażowy, 2013-03-13
Zapis na sąd polubowny stanowi wyraz przyjęcia przez strony alternatywnej względem postępowania przed sądem powszechnym metody rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolution). Ustawodawstwo polskie, honorując wolę stron, stwarza mechanizm, dzięki któremu ograniczona zostaje możliwość wszczęcia i prowadzenia postępowania sądowego przed sądem powszechnym w wypadku istnienia ważnego i skutecznego zapisu na sąd polubowny. Wyrazem tego założenia jest przepis art. 1165 § 1 k.p.c., który stanowi, iż: „W razie wniesienia do sądu sprawy dotyczącej sporu objętego zapisem na sąd polubowny, sąd odrzuca pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, jeżeli pozwany albo uczestnik postępowania nieprocesowego podniósł zarzut zapisu na sąd polubowny przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.more

Źródło: Rzeczpospolita, 2012-03-23
W ramach strategu „Europa 2020” na forum unijnym trwa dyskusja o potrzebie modernizacji rynku pracy. Uważa się, że najlepszą metodą będzie elastyczny model rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego, tzw. flexicurity (od słów flexibility (elastyczność) oraz security (bezpieczeństwo). Sukces tej polityki zależy od osiągnięcia porozumienia i zaufania między pracownikami a pracodawcami.more

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2012-03-20
Siła oddziaływania reklamy determinuje codzienne wybory lub, co jest równie istotne, kreuje u odbiorców nowe potrzeby. Gra idzie o wysoką stawkę, a w jej reguły wpisują się zręczne techniki marketingowe – Dorota Bryndal radca prawny, wspólnik w Kancelarii GESSEL.more

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2011-12-22
To hurtownia przewozi leki, choć przy pomocy firmy zewnętrznej. Zaleca się zatem umieszczanie w umowach o transport leków obowiązków odpowiadających treści PrFar oraz DPD – Dorota Bryndal, wspólnik Kancelarii GESSEL.more

Źródło: Prawo Europejskie w praktyce Nr 02 (80), 2011-06-13
Rozmowa z Dorotą Bryndal, radcą prawnym, partnerem w Kancelarii GESSEL na temat projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego.more

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2010-06-15
Nie jest istotne, czy użytkownicy praw autorskich będą płacili stawki sztywne, czy minimalne za korzystanie z tych praw. Ważne jest, jak dużym obciążeniem będą dla nich te opłaty – Dorota Bryndal, wspólnik w Kancelarii GESSEL.more
publikacje_autorzy.png

01 | 02 | 03 | 04 |