Źródło: Wolters Kluwer, 2017-01-24
Dr Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz jest jednym z autorów publikacji „Meritum: Postępowanie cywilne”.more

Źródło: Kaleidoscope, 2016-06-10
Od ponad 20 lat prowadzi kancelarię prawną i jest cenionym ekspertem w dziedzinie arbitrażu oraz fuzji i przejęć. Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz OPOWIADA O OKSFORDZIE, W KTÓRYM pisze właśnie pracę rehabilitacyjną.more

Źródło: CH Beck 2016, 2016-04-15

Rozprawa prawnicza mec. Gessel „Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sądu polubownego w przypadku ponownego rozpoznania sprawy” opublikowana została w ramach księgi jubileuszowej „Usus Magister Est Optimus: Rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi”, która powstała w związku z 75 urodzinami Profesora Andrzeja Kubasa.more

Źródło: Puls Biznesu, 2016-03-25
To nieduże miasto. Akademickie. I jeśli ktoś zapyta: „gdzie tu jest uniwersytet ", to odpowiedź brzmi: „wszędzie". Nie ma oddzielnego kampusu, bo jest nim całe miasto. Prawie każdy budynek jest jakąś częścią uniwersytetu. Albo mieszkają w nim studenci, albo nauczyciele, albo się tam uczą, albo wykładają, albo jest tam biblioteka, instytut badawczy, obserwatorium astronomiczne, muzeum... Wszędzie unosi się duch nauki, kultury.more

Źródło: Puls Biznesu, 2016-01-08
Jeszcze kilka lat temu mało kto interesował się arbitrażem. Teraz jego popularność w Polsce rośnie z roku na rok. Rośnie liczba sporów oddawanych przez przedsiębiorców do arbitrażu, ilości publikacji i inicjatyw wspieranych m.in. przez Ministerstwo Gospodarki.more

Źródło: Przegląd Prawa Handlowego, 2015-12-27
Obowiązująca obecnie ustawa o prawach konsumenta wspiera interpretację na rzecz możliwości istnienia wady fizycznej w przypadku sprzedaży majątkowych praw podmiotowych innych niż własnośćmore

Źródło: www.rp.pl, 2015-11-02
Dla mnie jako arbitra i praktyka największe znaczenie miały zmiany prawa, mające bezpośredni wpływ na postępowania arbitrażowe i instytucję arbitrażu w Polsce. Zmiany te są pozytywne z punktu widzenia przedsiębiorców i użytkowników arbitrażu, gdyż znacząco usprawniły postępowania arbitrażowe.more

Źródło: Wolters Kluwer, 2015-08-31

Wśród autorów komentarza znaleźli się najważniejsi przedstawiciele środowiska arbitrażowego w Polsce. Komentarz został napisany pod redakcją naukową Mec. Beaty Gessel Kalinowskiej vel Kalisz. Autorami publikacji byli również: Maria Dudzińska, Natalia Jodłowska, Paweł Kwiatkowski oraz Michał Pochodyła z Kancelarii GESSEL.more
publikacje_autorzy.png

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |