Źródło: portalspożywczy.pl, 2013-10-23
W dobie kryzysu, wspólnikom spółek komandytowo akcyjnych i komandytowych Ministerstwo Finansów, obok częstych zmian przepisów i niejasnych interpretacji, dostarczyło dodatkowych emocji. Dla niektórych emocje te okazały się zupełnie niepotrzebne.more

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2013-02-25
Konkurencyjność firmy można poprawić, m.in. zmniejszając jej obciążenia podatkowe. Mogą się o to pokusić podatnicy mający znak towarowy, którego wartość rynkowa nie jest ujawniona w księgach rachunkowych – Inarda Bielińska, radca prawny w Kancelarii GESSEL.more

Źródło: Rzeczpospolita, 2011-09-05
Fiskus może skontrolować firmę nawet po terminie przedawnienia zobowiązania podatkowego i zażądać dokumentów o wysokości zysków i strat.more

Źródło: Parkiet, 2011-07-16
Na 16 sierpnia zaplanowano wydanie akcjonariuszom Famuru akcji Zamęt Industry i Polskiej Grupy Odlewniczej. Papiery trafią do nich jako dywidenda (walne zgromadzenie akcjonariuszy zajmie się tą sprawą 21 lipca). W sumie giełdowa firma chce wypłacić niemal 300 mln złotych – głównie w formie niepieniężnej.more

Źródło: Rzeczpospolita, 2011-01-25
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że kosztem uzyskania przychodów są koszty ponoszone pośrednio w związku z podniesieniem kapitału zakładowego.more

Źródło: Rzeczpospolita, 2010-08-02
Czy to, że w okresie rozliczeniowym podatnik wykazał stratę, powoduje, że nie można mówić o przedawnieniu, bo przedawnieniu podlegają wyłącznie takie okresy, w których powstało zobowiązanie podatkowe? Czy w szybko zmieniającej się, pełnej wątpliwości i sporów interpretacyjnych gałęzi prawa, jakim jest prawo podatkowe, okres przedawnienia może faktycznie trwać 11 lat? Trudno jest o jednoznaczną odpowiedź na te pytania. W ordynacji podatkowej nie ma bowiem przepisu, który określałby termin na wydanie decyzji ustalającej wysokość straty podatkowej, ani takiego, który stanowiłby, że przedawnienie dotyczy też tych okresów, w których podatnik nie wykazał zobowiązania podatkowego, co powoduje rozbieżności w orzecznictwie – Inarda Bielińska, radca prawny w Kancelarii GESSEL.more

Źródło: Rzeczpospolita, 2010-02-02
Sąd wydając wyrok w sprawie dotyczącej ustalenia kosztów osoby sprzedającej udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia spółki jawnej, odrzucił interpretację Izby Skarbowej, zgadzając się z argumentami reprezentującej Podatnika mec. Inardy Bielińskiej, radcy prawnego w Kancelarii GESSEL.more

Źródło: Gazeta Prawna, 2008-03-20
Artykuł Inardy Bielińskiej, radcy prawnego w Kancelarii GESSEL, dotyczący opodatkowania zysku ze sprzedaży posiadanych udziałów lub akcji oraz komentarz Marcina Macieszczaka, wspólnika w Kancelarii GESSEL.more

Źródło: Rzeczpospolita, 2007-09-17
Jeśli pracownik wykorzystuje środki z funduszu reprezentacyjnego na cele służbowe, nie uzyskuje dodatkowego przychodu. Jeśli na cele prywatne, pracodawca ma dwie możliwości. Może doliczyć wartość świadczenia do wynagrodzenia i opodatkować je – twierdzi Inarda Bielińska, radca prawny w Kancelarii GESSEL.more
publikacje_autorzy.png