Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2016-09-29
Spółki publiczne mogą opóźniać przekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnych na nowych zasadach. Zmiany są korzystne dla emitentów oraz praktyki obrotu na rynku kapitałowymmore

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2016-09-13
Ich istotą jest prawo obligatariuszy do wyboru świadczenia głównego. Przy wymianie na akcje spłata zadłużenia dokona się w zasadzie bezgotówkowe, jednak ceną jest większe rozwodnienie akcjonariatumore

Źródło: Parkiet, 2016-06-13
25 marca weszło w życie Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 z 30 listopada 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego oraz upowszechniania reklam (Rozporządzenie) i zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004.more
publikacje_autorzy.png