Źródło: MANAGER MBA, 2017-06-01
W jednostkach zainteresowania publicznego działa komitet audytu. To wydawałoby się banalne stwierdzenie otwiera w art. 128 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „ustawa") regulację poświęconą nowym komitetom audytu
more

Źródło: Parkiet, 2015-12-07
Współczesna cywilizacja oferuje nam coraz doskonalsze, efektywniejsze narzędzia komunikacji w związku z potrzebą podejmowania decyzji. Fizyczne zgromadzenie rozsianych po świecie osób realizujących wspólny interes, którego celem jest wymiana poglądów czy podsumowanie dotychczasowych dokonań, jawi nam się jako niemal niemożliwe, a przy tym niezwykle kosztowne. A jednak na całym świecie każdego dnia odbywają się dziesiątki walnych zgromadzeń..more

Źródło: Miesięcznik Kapitałowy, 2014-08-22
Rozporządzenie dotyczące wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (MAR) wprowadza szereg zmian w zakresie obowiązków informacyjnych. Zarządy spółek muszą się do nowych wymagań starannie przygotować. Jeszcze jest na to czas.more

Źródło: Harvard Business Review Polska, 2014-05-16
Wysyłając informację bieżącą oficjalnym kanałem informacyjnym i zwołując po tym konferencję prasową, Holding Wydobywczy postąpił zgodnie z przepisami prawa i praktyką obowiązującą na rynku kapitałowym. Taka komunikacja wydaje się być prawidłowa, jednak pod warunkiem że na konferencji nie przekazano żadnych informacji poufnych, o których nie informowano wcześniej oficjalną drogą.more

Źródło: Manager MBA, 2014-04-17
Prawa akcjonariusza określone przepisami kodeksu spółek handlowych są zastrzeżone w celu ochrony interesu akcjonariusza, ale także interesu spółki.more

Źródło: Parkiet, 2013-04-26
Historia producenta wódki powinna być nauczką, by dokładnie czytać prospekty emisyjne spółek oraz ich raporty. Trzeba być świadomym, że część firm nie działa w oparciu o polskie regulacje.more

Źródło: Parkiet, 2013-04-26
Za akcje największej polskiej firmy odzieżowej płacono wczoraj ok. 5,8 tys. zł. To zdecydowanie najdroższe nominalnie walory na GPW. Ale z powodu ich uprzywilejowania podział jest mało prawdopodobny.more

Źródło: Parkiet, 2013-03-16
Istnieje obawa, że Solar przedstawił nierzetelne dane w prospekcie emisyjnym. Od debiutu kurs akcji tej spółki spadł o 50% – Leszek Koziorowski, wspólnik, radca prawny w Kancelarii GESSEL.more

Źródło: Rzeczpospolita, 2013-03-14
Rozmowa z Leszkiem Koziorowskim, wspólnikiem, radcą prawnym z Kancelarii GESSEL na temat historycznych papierów wartościowych.more

Źródło: Parkiet, 2011-10-17
Wychodzi się z założenia, że zmniejszenie majątku w związku z nietrafionymi decyzjami inwestycyjnymi niekoniecznie musi się stać powodem do skompensowania straty – Leszek Koziorowski – wspólnik Kancelarii GESSEL.more
publikacje_autorzy.png

01 | 02 | 03 | 04 | 05 |