Źródło: Forum Prawnicze nr 6 (32) 2015, 2016-03-31
Połączenia spółek wchodzących w skład tej samej grupy holdingowej, czyli połączenia spółek dominujących (tzw. spółek matek) ze swoimi spółkami zależnymi (tzw. spółkami córkami) coraz częściej występują w obrocie gospodarczym. Najczęściej powodem decyzji o przeprowadzeniu procedury, w wyniku której dochodzi do ustania bytu prawnego jednego podmiotu i przejęcia wszystkich jego praw i obowiązków przez inny, jest potrzeba reorganizacji struktury korporacyjnej i optymalizacja kosztów funkcjonowania całej organizacji.more
publikacje_autorzy.png