4Strefa Korporacyjna - Kancelaria prawna - GESSEL

Strefa Korporacyjna

Witamy w Strefie Korporacyjnej prowadzonej przez zespół Działu Prawa Spółek. Naszą ambicją jest świadczenie naszym Klientom doradztwa prawnego zarówno w kluczowych dla nich momentach, takich jak utworzenie nowego podmiotu, podział, połączenie lub przekształcenie, jak i w codziennym funkcjonowaniu. Dbamy o to, aby dostarczać skuteczną pomoc we wszystkich kwestiach prawnych pojawiających się na drodze przedsiębiorcy czy przedsiębiorstwa. Obsługujemy prace organów spółek: pomagamy przygotowywać, zwoływać i prowadzić posiedzenia. Nasze działania nie ograniczają się tylko do prawa spółek handlowych, wykwalifikowany zespół prawników udziela porad sięgając do doświadczeń z różnych dziedzin prawa. Kompleksowo pomagamy również w zakresie umów, w tym w szczególności umów IT- przy ich przygotowaniu, negocjowaniu i realizacji, rozwiązaniu bądź w sytuacjach kryzysowych i spornych. Staramy się dzielić naszymi przemyśleniami, czego wyrazem są artykuły i opracowania, przygotowywane przez prawników Działu Prawa Spółek. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Artykuły2016-10-24
Wkrótce, bo 1 stycznia 2017 r. minął dwa lata od wejścia w życie nowelizacji ustawy o krajowym rejestrze sądowym wprowadzającej mechanizm pozwalający rozwiązać podmiot wpisany do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1924). Okoliczność ta może mieć istotne znaczenie dla praktycznych aspektów funkcjonowania tej regulacji. A także zdyscyplinować te podmioty, które do tej pory po macoszemu traktowały obowiązek składania sprawozdań finansowych.more

2017-01-26
Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego
Prawo spółek i prawo handlowe
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |