Aldona Pietrzak

Aldona Pietrzak

Wspólnik, radca prawny

Prawo spółek

Wspólnik, radca prawny. W Kancelarii GESSEL kieruje działem korporacyjnej i bieżącej obsługi prawnej spółek oraz odpowiada za prace zespołu audytowego, przygotowującego analizy prawne przedsiębiorstw na potrzeby transakcji kapitałowych.

Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie papierów wartościowych, w tym w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Jej doświadczenie obejmuje: doradztwo na rzecz m.in. domów maklerskich, udział w przygotowywaniu prospektów emisyjnych i reprezentacji w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego, przygotowywanie opinii prawnych i projektów dokumentów związanych z porozumieniami wspólników, doradztwo przy nabywaniu i zbywaniu znacznych pakietów akcji, opracowywanie programów opcji menedżerskich w spółkach, w tym w spółkach publicznych. Ma wieloletnią praktykę w zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu oraz rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych.

Posiada duże doświadczenie w zakresie prywatyzacji oraz komercjalizacji spółek Skarbu Państwa, w tym kompleksowej obsługi prawnej całego procesu prywatyzacji, począwszy od analiz przedprywatyzacyjnych, negocjacji z nabywcami w imieniu Skarbu Państwa lub reprezentacji potencjalnych nabywców w procesie prywatyzacji i postępowania w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu publicznego włącznie.

Mając kilkuletnie doświadczenie w spółce zajmującej się handlem zagranicznym, Aldona Pietrzak doradza także w zakresie kontraktów w obrocie międzynarodowym.

W Kancelarii GESSEL od 1996 roku, od 2007 roku jako wspólnik.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację radcowską prowadzoną przez OIRP W warszawie. Wpisana na listę radców prawnych w 1992 roku.
Jest również mediatorem, kwalifikacje w tym zakresie zostały potwierdzone certyfikatem Centrum Mediacji Lewiatan, z którym współpracuje.

Jest członkiem renomowanego Monterey Funds Club – międzynarodowego klubu, skupiającego prawników specjalizujących się w obsłudze funduszy inwestycyjnych.

Rekomendowana przez Who’s Who Legal w dziedzinie Private Funds. Włada językami: angielskim, rosyjskim i francuskim.