Dorota Bryndal

Dorota Bryndal

Wspólnik, radca prawny

Life sciences, własność intelektualna, prawo pracy

Wspólnik Kancelarii GESSEL, radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w zakresie efektywnych form zatrudniania i zarządzania personelem oraz racjonalizacji polityki kadrowej. Współpracowała z firmami krajowymi i międzynarodowymi, agencjami pracy tymczasowej, doradztwa personalnego, a także podmiotami świadczącymi tzw. usługi outsourcingu. Ma bogate doświadczenie w zakresie współpracy z kadrą menedżerską wyższego stopnia oraz członkami zarządów spółek prawa handlowego w zakresie negocjowania warunków zatrudnienia i wsparcia w procesie związanym ze zmianą pracodawcy, w tym w sporach sądowych z tego zakresu.

Zajmuje się prowadzeniem spraw z dziedziny ochrony własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz przeciwdziałania czynom nieuczciwej konkurencji. Obsługiwała wiele podmiotów z różnych sektorów, w tym IT, audiowizualnego, produkcji filmowych, wydawniczego i reklamowego zarówno w zakresie tworzenia umów, jak i sporów sądowych. Ma bogate doświadczenie w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych, w szczególności wizerunku i dobrego imienia osób fizycznych, poszanowanie których zapewnia prawidłowe funkcjonowanie w przestrzeni zawodowej i społecznej.

Legitymuje się bogatym doświadczeniem w zakresie reprezentacji przed sądami powszechnymi i w postępowaniach arbitrażowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego oraz kierunek Prawo Konkurencji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. Jest także absolwentką Toronto School of Business Administration w Kanadzie. Z kancelarią GESSEL związana od 1999 roku, od 2004 roku jako wspólnik.