Dr Janusz Fiszer

Dr Janusz Fiszer

Wspólnik, radca prawny, doradca podatkowy

Prawo podatkowe

Wspólnik, radca prawny i doradca podatkowy. Do grona wspólników Kancelarii GESSEL dołączył w styczniu 2014 roku. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym i podatkowych aspektach transakcji fuzji i przejęć. W GESSEL kieruje działem prawa podatkowego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk prawnych. Od 1980 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – obecnie jako docent. Od początku lat 90-tych związany z międzynarodową kancelarią prawniczą White & Case, w latach 1998-2011 jako partner; w latach 2012-2013 partner w dziale prawno-podatkowym międzynarodowej firmy doradczej PwC (PricewaterhouseCoopers). W latach 1990-1991 był ekspertem Sejmowej Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów w związku z projektem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektem ustawy o podatku od towarów i usług. W latach 1991-1993 był doradcą Ministra Finansów – współnegocjatorem szeregu międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Współautor projektu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz projektu ustawy o giełdach towarowych, konsultant projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o funduszach przemysłowych. Pełnomocnik procesowy w szeregu spornych sprawach podatkowych oraz doradca w wielu znanych transakcjach fuzji i przejęć w Polsce, zarówno dotyczących spółek publicznych, jak i niepublicznych.

Autor ponad 1.100 publikacji fachowych na tematy prawno-podatkowe i finansowe w profesjonalnych czasopismach polskich (m.in. „Finanse”, „Państwo i Prawo”, „Przegląd Podatkowy”, „Monitor Podatkowy”, „Dziennik Gazeta Prawna”) i zagranicznych (m.in. „Tax Notes International”, „Tax News Service”, „East European Business Law”, „European Taxation”, „Intertax”, „Wirtschaft und Recht in Osteuropa”). Współautor Komentarza do ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Stały wieloletni korespondent fachowych czasopism podatkowych „Tax Notes International”, „Tax News Service” i „East European Business Law”, członek Rady Programowej miesięcznika „Monitor Podatkowy”, autor stałych komentarzy podatkowych w dzienniku „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

W latach 1982-1983 stypendysta University of Kansas School of Business w Lawrence, Kansas, USA. W latach 1988-1989 stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) a w 1990 roku stypendysta Fundacji Fritza Thyssena (Fritz Thyssen Stiftung) w Ośrodku Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Podatkowego na Uniwersytecie w Monachium. Współzałożyciel i wieloletni prezes lub członek Zarządu, a obecnie członek Rady Nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce – oddziału International Fiscal Association (IFA). Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Planowania Podatkowego (International Tax Planning Association – ITPA). Uczestnik licznych krajowych i zagranicznych konferencji oraz seminariów na tematy podatkowe i finansowe. W latach 90-tych na zlecenie Komitetu Spraw Podatkowych OECD wykładowca na specjalistycznych kursach nt. międzynarodowego prawa podatkowego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, organizowanych przez OECD dla pracowników administracji podatkowych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego I, III oraz V kadencji. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych I kadencji i II kadencji. W tej roli uczestniczył w pracach Europejskiej Konfederacji Podatkowej (Confederation Fiscal Europeene – CFE).

Stały lider międzynarodowych i krajowych rankingów prawników-specjalistów prawa podatkowego i doradców podatkowych – „Chambers Global”, „Chambers Europe”, „PLC Which Lawyer?”, „World Tax – Ranking of Tax Advisory Firms and Tax Advisors”, „Who’s Who Legal – The International Who’s Who of Business Lawyers”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Forbes”.

W 2016 roku, w X. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej, w którym wyróżnienia otrzymują najlepsi eksperci na rynku, Dr Janusz Fiszer zdobył ważne wyróżnienie: „Doradca Podatkowy X-lecia” w zakresie Międzynarodowego Prawa Podatkowego.

Wykładowca międzynarodowego prawa podatkowego na Podyplomowym Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz na Podyplomowych Studiach Międzynarodowych Strategii Podatkowych na SGH.

Dr Janusz Fiszer biegle włada językiem angielskim i niemieckim.