Hanna Tylutka

Hanna Tylutka

Adwokat
Obsługa korporacyjna spółek kapitałowych

Specjalizacja:
Obsługa korporacyjna spółek kapitałowych, w tym również obsługa transakcji przeprowadzanych przez spółki, obsługa spółek notowanych na giełdzie w zakresie raportowanie informacji bieżących na Giełdę Papierów Wartościowych oraz New Connect w Warszawie. Obsługa podmiotów w zakresie ich bieżącej działalności, głównie z zakresu procesu budowlanego od wyboru miejsca inwestycji do skomercjalizowania powierzchni. Doświadczenie w zakresie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania umów. Prowadzenie spraw procesowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego oraz udział w postępowaniach upadłościowych po stronie wierzyciela i dłużnika.

Wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Doświadczenie:
Prawnik w spółkach akcyjnych notowanych na Warszawskim parkiecie oraz w spółkach kapitałowych. Doświadczenie zdobywane równie z kancelariach radców prawnych i adwokatów oraz w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego – Wydział Prawa Wspólnotowego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wykształcenie:
Ukończone studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2008), studia prawnicze na Uniwersytecie w Poitiers (2009) oraz Instytut Nauk Prawniczych (Institue d’Etudes Judiciares) na Uniwersytecie Via Domitia w Perpignan (2012). Uczestnik programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu Galatasaray w Stambule (2008).

Adwokat od 2013 roku.

Znajomość języków obcych:
Angielski, francuski, hiszpański.