Karol Sokół

Karol Sokół

Adwokat
Transakcje fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym

Specjalizacja:
Transakcje fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym oraz bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego, prawne aspekty finasowania przedsiębiorców, w tym umów kredytowych i warunków emisji obligacji w ramach ofert prywatnych, oraz zagadnieniach z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy w restrukturyzacjach grup kapitałowych, w tym wykupie wierzytelności bankowych i transakcjach wykupów lewarowanych. Doradza na każdym etapie transakcji fuzji i przejęć, w tym współpracuje z funduszami private equity i venture capital.

Doświadczenie:
Doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach m.in. w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. W kancelarii GESSEL od 2010 roku.

Wykształcenie:
Ukończone z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Ukończył również Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizowane we współpracy z University of Florida Levin College of Law (2010) oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz brytyjską fundację Juris Angliae Scientia Ltd. (2012). Brał udział w kursie Mediacji i Negocjacji organizowany przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009).

Znajomość języków obcych:
Angielski.