Kinga Supko

Kinga Supko

Prawnik
Prawo spółek

Specjalizacja:

Bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego

Doświadczenie:

Zanim dołączyła do zespołu GESSEL w 2016 roku, zdobywała doświadczenie prawnicze w ciągu trzech lat pracy w Departamencie Prawnym towarzystwa ubezpieczeń, a także w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii.
 
Wykształcenie:

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizowane we współpracy z University of Florida Levin College of Law. Podczas semestru studiów w Niemczech uzyskała International School of Management Business Certificate. Ponadto reprezentowała Uniwersytet Warszawski w międzynarodowym konkursie mediacji gospodarczych organizowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w Paryżu. Alumni międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC. Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
 
Znajomość języków obcych:

Angielski, niemiecki