Krzysztof Marczuk


Wspólnik Kancelarii GESSEL, radca prawny. Specjalizuje się w publicznym obrocie instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym
Doradza przy publicznych i prywatnych emisjach instrumentów finansowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, obsłudze prawnej domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz obsłudze korporacyjnej spółek handlowych. Reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych przed KNF.

Doświadczenie zdobywał w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Instrumentów Finansowych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie w Departamencie Emitentów Komisji Nadzoru Finansowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego, w tym w pracach nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej. Z Kancelarią GESSEL związany od 2007 roku.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji KUL. Ukończył aplikację prokuratorską, w 2009 roku został wpisany na listę radców prawnych.