Maciej Kożuchowski

Maciej Kożuchowski

Wspólnik, radca prawny

Fuzje i przejęcia / PE&VC

Wspólnik Kancelarii GESSEL, radca prawny. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz prawnych aspektach procesów pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorców, w tym negocjowanie warunków umów kredytowych. Doradza w zakresie obsługi prawnej transakcji fuzji i przejęć, jak również obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego.

Współpracuje z funduszami private equity i venture capital przy tworzeniu i pozyskiwaniu funduszy, akwizycjach oraz transakcjach wyjścia realizowanych przez te podmioty. Jego doświadczenie obejmuje także koordynację pracy nad projektami due diligence . Uczestniczył w szeregu transakcji oraz procesów restrukturyzacyjnych realizowanych zarówno na rzecz inwestorów finansowych jak i branżowych, obejmujących m.in. doradztwo prawne związane z pozyskiwaniem finansowania dłużnego, m.in. w opracowywaniu i negocjacjach umów finansowych, w tym umów kredytowych w standardzie LMA oraz stosownych dokumentów zabezpieczeń takiego finansowania. W Kancelarii GESSEL od 2006 roku.

Od 2014 roku corocznie rekomendowany przez Chambers Europe w dziedzinie Corporate /M&A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył z wyróżnieniem Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kurs Mediacji i Negocjacji organizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Koło Naukowe Common Law. Wpisany na listę radców prawnych w 2010 roku.