Magdalena Szeplik

Magdalena Szeplik

Adwokat
Prawo spółek, prawo rynku kapitałowego

Specjalizacja:
Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego.

Doświadczenie:
W Kancelarii GESSEL zajmuje się głównie doradztwem związanym z publicznymi emisjami instrumentów finansowych, w szczególności pracując nad sporządzaniem prospektów emisyjnych oraz opiniując i negocjując umowy towarzyszące ofercie publicznej. Ponadto obsługuje spółki publiczne w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych przed KNF. Ponadto jest zaangażowana w projekty związane z emisją obligacji i tworzeniem programów motywacyjnych. Przeprowadza również analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych oraz doradza spółkom w bieżącej działalności w zakresie zagadnień korporacyjnych.

Doświadczenie zdobywała jako In-House Lawyer w spółkach prawa handlowego w Warszawie.

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 odbyła kurs organizowany przez Warszawską Izbę Maklerów i Doradców przygotowujący do egzaminu na doradcę inwestycyjnego. W Kancelarii GESSEL od 2012 roku. W 2016 roku wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Znajomość języków obcych:
Angielski, niemiecki.