Maria Dudzińska

Maria Dudzińska

Radca prawny
Postępowania sądowe i arbitraż

Specjalizacja:
Specjalizuje się w postępowaniach sądowycharbitrażu.

Doświadczenie:
Doświadczenie zdobywała w kancelarii radcy prawnego w Lublinie (2008-2010) oraz podczas stażu w międzynarodowej kancelarii w Warszawie (2011). W 2012 roku asystent prawny w Sądzie Arbitrażowym przy PKPP Lewiatan, gdzie m.in. koordynowała prace przy organizacji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan – pierwszego polskiego konkursu arbitrażowego typu moot court dla aplikantów adwokackich i radcowskich organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan i Young Arbitration Practitioners in Poland. Jej doświadczenie obejmuje prowadzenie sporów sądowych oraz bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, organów administracji publicznej i klientów indywidualnych w zakresie prawa: cywilnego, gospodarczego, prawa własności intelektualnej, prawa pracy oraz prawa wekslowego. Reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa medycznego, występując zarówno w imieniu pacjentów jak i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Laureatka nagród i wyróżnień w konkursach wiedzy prawniczej (m.in. Law Games, Taxand Challenge). Od 2013 roku wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Znajomość języków obcych:
Włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym językiem niemieckim.