Natalia Jodłowska

Natalia Jodłowska

Radca prawny, managing associate

Arbitraż i postępowania sądowe

Specjalizacja:
Arbitrażpostępowania sądowe. Jej praktyka obejmuje szerokie spektrum postępowań arbitrażowych i sądowych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego, jak również postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne. Zajmuje się także projektami specjalnymi.

Reprezentuje polskie i zagraniczne podmioty w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (w tym przed ICC, KIG, FCC oraz w arbitrażu ad hoc), w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w tym podatkowymi i kontroli skarbowej. Pełniła funkcję sekretarza administracyjnego trybunałów arbitrażowych w polskich i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (w tym przed ICC, SA Lewiatan oraz w arbitrażu ad hoc).

Doświadczenie:
Doświadczenie zdobywała w krakowskich, warszawskich oraz lubelskich kancelariach prawnych, w tym między innymi odbyła staże w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski Spółka komandytowa w Krakowie oraz w Kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci Spółka Partnerska również w Krakowie. Przez blisko dwa lata pracowała w Zespole ds. postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. W Kancelarii GESSEL od 2012 roku.

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2010). Od 2015 roku wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Znajomość języków obcych:
Angielski