Tadeusz Szymaniec

Tadeusz Szymaniec

Radca prawny, managing associate

Zamówienia  publiczne, projekty infrastrukturalne

Specjalizacja:

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz doradztwie przy dużych projektach infrastrukturalnych, m.in.  w obszarze energetyki, transportu, branży medycznej. Wielokrotnie występował jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą (ok. 200 razy) i doradzał kompleksowo wykonawcom w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestniczył w negocjacjach wielu   umów infrastrukturalnych ( w tym EPC, FIDIC) oraz doradzał przy sporach wynikłych na tle ich realizacji .

Doświadczenie:

Przez ponad 10 lat pełnił funkcję in-house counsel w lokalnej spółce Siemens w Polsce (2003-2014) zdobywając szerokie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej dużego podmiotu gospodarczego należącego do międzynarodowej grupy kapitałowej – negocjacje umów, doradztwo przy sporach gospodarczych, transakcjach podziałów i połączeń oraz przede wszystkim przy postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w obszarze energetyki, transportu, branży medycznej i informatycznej. W latach 2011-2014 pełnił funkcję menadżera sekcji prawnej odpowiedzialnej za wsparcie prawne w zakresie sporów, prawa zamówień publicznych oraz w obszarze obsługi korporacyjnej spółki, w tym transakcji M&A. Ceny ofertowe największych wartościowo postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które wspierał przekraczały kwotę 1 mld zł.

W latach 2014-2017 pełnił funkcję Senior Commercial Counsel w General Electric odpowiedzialnego za region Europy Środkowo-Wschodniej. W tej roli zdobył dalsze doświadczenie w zakresie obsługi największych w Polsce projektów infrastrukturalnych w obszarze energetyki (postępowania w zakresie budowy farm wiatrowych oraz dotyczące budowy bloków energetycznych), a ponadto wspierał GE w trakcie postępowań przetargowych z obszaru energetyki prowadzonych w państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Chorwacji i Słowenii.

W Kancelarii GESSEL od 2017 roku.

Wykształcenie:

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie (2001). Absolwent Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (2000) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego (2003) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009-2012 odbył aplikację radcowską. Od 2012 roku wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski , niemiecki.