Agata Dolna: spory budowlane i spory dotyczące projektów infrastrukturalnych

  • Reprezentacja podwykonawcy w sporze z generalnym wykonawcą w związku z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej
  • Reprezentacja wykonawcy w sporze z zamawiającym powstałym na tle określenia zakresu obowiązków generalnego wykonawcy wynikającego z umowy o roboty budowlane
  • Reprezentacja generalnego wykonawcy w sporze z zamawiającym dotyczącym realizacji projektu z branży teletechnicznej w zakresie m.in. wynagrodzenia za roboty dodatkowe
  • Reprezentacja wykonawcy przed sądami powszechnymi w sporach z podwykonawcą realizującym prace projektowe w ramach realizacji inwestycji infrastrukturalnej
  • Reprezentacja i wsparcie wykonawców w procesach negocjacji i mediacji