Agata Dolna: wybrane sprawy z zakresu prawa administracyjnego

  • Reprezentacja klientów w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorcę za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, zarówno przed organami administracji jak i przed sądami administracyjnymi
  • Reprezentacja przedsiębiorców w sprawach dotyczących obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, zarówno przed organami administracji jak i przed sądami administracyjnymi
  • Reprezentacja spółki z branży hotelowej przed organami administracji i sądem powszechnym w sporze dotyczącym wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste