Agata Dolna: wybrane sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych

  • Reprezentacja wykonawcy w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji w branży energetycznej
  • Bieżące doradztwo na rzecz wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a także po jego zakończeniu