Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A.

23.12.2022 Case studies Rynki kapitałowe

Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A. oraz jej akcjonariuszom w przeprowadzeniu bezprospektowej oferty publicznej realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz ofercie prywatnej akcji Spółki nowej emisji. Oferta publiczna obejmowała akcje nowej emisji serii G oraz istniejące akcje sprzedawane, które zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym oraz wybranym inwestorom detalicznym. Oferta prywatna obejmowała akcje nowej serii H. Łączna wartość oferty publicznej oraz oferty prywatnej wyniosła ok. 30 milionów złotych.

Transakcja została zrealizowana w oparciu o umowę inwestycyjną i o oferowanie zawartą przez Spółkę z IPOPEMA SECURITIES S.A. oraz umowę plasowania. Interesującym aspektem transakcji była pożyczka istniejących akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW na rzecz podmiotu, który sprzedał akcje w transakcji ABB. Umowa pożyczki zostanie wykonana poprzez zwrot akcji nowej emisji serii H na rzecz akcjonariuszy będących pożyczkodawcami.

Wspieraliśmy spółkę oraz jej akcjonariuszy we wszystkich aspektach prawnych transakcji. Zakres doradztwa obejmował w szczególności przygotowanie dokumentacji korporacyjnej Spółki, negocjacje dokumentacji transakcyjnej (umowa inwestycyjna, umowy pożyczki, umowa plasowania) oraz doradztwo prawne dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę i jej akcjonariuszy.

Pracami zespołu nadzorowanego przez Krzysztofa Marczuka (partner) kierował Michał Wieliński (senior associate). W skład zespołu obsługującego transakcję wchodzili: Jakub Rowicki (senior associate), Magdalena Szeplik (managing associate), Maciej Kowalski (associate) i Piotr Blank (associate).

Pure Biologics jest firmą biofarmaceutyczną działającą na rynku od 2010 r. Działalność Spółki koncentruje się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Działa w obszarze immunoonkologii, autoimmunologii oraz neurologicznych chorób rzadkich, prowadząc badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów.

Autorzy

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Krzysztof jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem transakcyjnym i regulacyjnym. Dołączył do zespołu GESSEL w 2007 roku, jest partnerem od 2016 roku. Specjalizuje się w doradztwie przy pozyskaniu finansowania poprzez emisję akcje w drodze pierwotnej i wtórnej oferty publicznej, jak i w ofertach prywatnych. Doradza także przy ofertach publicznych i prywatnych obligacji. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek publicznych we wszelkic...

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał Wieliński

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Michał dołączył do Gessel w styczniu 2021 r. Obecnie zajmuje stanowisko Managing Associate. Michał jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego. Doradza również w procesach fuzji i przejęć oraz w spawach korporacyjnych. Obsługuje transakcje związane z pozyskiwaniem finansowania equity oraz dłużnego poprzez emisję instrumentów finansowych. Doradza w przygotowaniu spółek do wejścia na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartoś...

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Jakub dołączył do Zespołu Prawa Rynku Kapitałowego kancelarii w 2020 roku. Jego doświadczenie w sferze ECM koncentruje się na doradztwie przy ofertach publicznych akcji połączonych z debiutami giełdowymi, jak również przy kolejnych ofertach publicznych, w tym prowadzonych w trybie Accelerated Book Building. Doradza także w procesach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych, w tym prowadzonych w formie wezwania do zapisywania się na sprzed...

Magdalena Szeplik

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Magdalena Szeplik

Magdalena Szeplik

Managing Associate
Adwokat

Magda dołączyła do zespołu GESSEL w 2012 roku a w 2019 roku została Managing Associate. Zajmuje się głównie doradztwem związanym z publicznymi emisjami akcji i obligacji, w szczególności pracując nad sporządzaniem prospektów oraz opiniując i negocjując umowy towarzyszące ofercie publicznej. Koncentruje się również na doradztwie związanym z wypełnianiem obowiązków informacyjnych, w szczególności doradza w trakcie postepowań administracyjnych i...

Maciej Kowalski

Associate

Rynki kapitałowe

Maciej Kowalski

Maciej Kowalski

Associate

Maciej dołączył do Kancelarii GESSEL od czerwca 2021 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej współpracując w sprawach cywilnych, w których Prokuratoria Generalna wykonywała zastępstwo procesowe Skarbu Państwa (m.in. w postępowaniach grupowych, sprawach związanych z odpowiedzialnością za wykonywanie władzy publicznej, sprawach z elementem obcym). W toku studiów świadczył nieodpłatną pomoc prawn...

Prawnicy zaangażowani w projekt

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał Wieliński

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Magdalena Szeplik

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Magdalena Szeplik

Maciej Kowalski

Associate

Rynki kapitałowe

Maciej Kowalski

Mogą Cię zainteresować

04.05.2023

Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar

Zespół naszej kancelarii świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz Ladros i jego wspólników w procesie przygotowania, negocjacji i zawarcia dokumentacji transakcji. Z...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar

27.04.2023

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce

Doradzaliśmy BNP Paribas Bank Polska S.A. w kolejnej inwestycji – tym razem w Led Labs S.A. – producenta wysokiej jakości oświetlenia led. Nasze wsparcie miało kompleks...

Case studies
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!