Doradzaliśmy spółce REINWEST przy nabyciu wierzytelności bankowych wobec spółek z grupy Fugo

14.11.2014 Case studies Fuzje i przejęcia Bankowość i Finanse

Przeprowadziliśmy kompleksową obsługę prawną transakcji, polegającej na nabyciu przez Reinwest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wierzytelności bankowych przysługujących bankowi Pekao S.A. i Raiffeisen Bank Polska wobec spółek z grupy Fugo wraz z zabezpieczeniami.

Nabycie wierzytelności poprzedzała transakcja ze spółką TDJ S.A., firmą inwestycyjną, która od ponad 30 lat prowadzi działalność w wielu sektorach gospodarki, będącą większościowym akcjonariuszem spółki Famur S.A., mająca na celu pozyskanie przez Fundusz finansowania umożliwiającego nabycie wierzytelności i regulująca zasady wzajemnych relacji pomiędzy stronami, w tym przelewu przez Fundusz nabytych od konsorcjum banków wierzytelności na rzecz TDJ S.A. oraz sprzedaży przez Reinwest Sp. z o.o. pakietu większościowego akcji spółki Fugo S.A. Transakcja obejmowała również przejecie na własność przez Fundusz zastawionych akcji spółki Fugo S.A., a następnie ich przelewu na rzecz TDJ S.A., w skutek czego TDJ S.A. przejął pełną kontrolę nad grupą kapitałową Fugo S.A.

Zespołem transakcyjnym Kancelarii GESSEL kierowała Małgorzata Badowska, radca prawny i managing associate w zespole M&A oraz Karol Sokół, aplikant adwokacki.

Prawnicy zaangażowani w projekt

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Małgorzata Badowska

Karol Sokół

Partner
Adwokat

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Bankowość i Finanse

Karol Sokół

Mogą Cię zainteresować

29.11.2023

Doradzaliśmy wspólnikom spółki User.com sp. z o.o. oraz spółce Vercom S.A.

Doradzaliśmy wspólnikom spółki User.com sp. z o.o., tj.: Grzegorzowi Warzecha – założycielowi, oraz spółce Vercom S.A. – będącej inwestorem finansowym, przy transakcji d...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom spółki User.com sp. z o.o. oraz spółce Vercom S.A.

28.11.2023

Doradzaliśmy spółce Webcon przy inwestycji funduszu MCI

Kancelaria GESSEL dostarczała wsparcia prawno-podatkowego firmie Webcon oraz jej założycielom przy inwestycji funduszu MCI, który nabył 65,05 proc. udziałów spółki Webco...

Case studies
Doradzaliśmy spółce Webcon przy inwestycji funduszu MCI
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!