Doradzaliśmy spółce REINWEST przy nabyciu wierzytelności bankowych wobec spółek z grupy Fugo

14.11.2014 Case studies Fuzje i przejęcia Bankowość i Finanse

Przeprowadziliśmy kompleksową obsługę prawną transakcji, polegającej na nabyciu przez Reinwest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wierzytelności bankowych przysługujących bankowi Pekao S.A. i Raiffeisen Bank Polska wobec spółek z grupy Fugo wraz z zabezpieczeniami.

Nabycie wierzytelności poprzedzała transakcja ze spółką TDJ S.A., firmą inwestycyjną, która od ponad 30 lat prowadzi działalność w wielu sektorach gospodarki, będącą większościowym akcjonariuszem spółki Famur S.A., mająca na celu pozyskanie przez Fundusz finansowania umożliwiającego nabycie wierzytelności i regulująca zasady wzajemnych relacji pomiędzy stronami, w tym przelewu przez Fundusz nabytych od konsorcjum banków wierzytelności na rzecz TDJ S.A. oraz sprzedaży przez Reinwest Sp. z o.o. pakietu większościowego akcji spółki Fugo S.A. Transakcja obejmowała również przejecie na własność przez Fundusz zastawionych akcji spółki Fugo S.A., a następnie ich przelewu na rzecz TDJ S.A., w skutek czego TDJ S.A. przejął pełną kontrolę nad grupą kapitałową Fugo S.A.

Zespołem transakcyjnym Kancelarii GESSEL kierowała Małgorzata Badowska, radca prawny i managing associate w zespole M&A oraz Karol Sokół, aplikant adwokacki.

Prawnicy zaangażowani w projekt

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Małgorzata Badowska

Karol Sokół

Partner
Adwokat

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Bankowość i Finanse

Karol Sokół

Mogą Cię zainteresować

19.04.2024

Doradzaliśmy Cyber_Folks S.A przy sprzedaży akcji w spółce Profitroom S.A. na rzecz funduszu MCI Capital ASI SA

Doradzaliśmy Cyber_Folks S.A przy sprzedaży akcji w spółce Profitroom S.A. na rzecz funduszu MCI Capital ASI SA w szczególności w przygotowaniu dokumentacji transakcyjne...

Case studies
Doradzaliśmy Cyber_Folks S.A przy sprzedaży akcji w spółce Profitroom S.A. na rzecz funduszu MCI Capital ASI SA

18.04.2024

Doradzaliśmy ACP Credit w procesie udzielenia wielomilionowego finansowania spółce iTaxi

Doradzaliśmy ACP Credit w procesie udzielenia wielomilionowego finansowania spółce iTaxi. To już piąta transakcja finansowania ACP Credit i jednocześnie trzecia zrealizo...

Case studies
Doradzaliśmy ACP Credit w procesie udzielenia wielomilionowego finansowania spółce iTaxi
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!