Doradzaliśmy VirtusLab Group przy potężnej fuzji w sektorze IT

12.04.2023 Case studies Fuzje i przejęcia

Świadczyliśmy usługi kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz VirtusLab w transakcji przejęcia SoftwareMill, firmy zajmującej się consultingiem w obszarze oprogramowania. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć naszego klienta w kolejnej transakcji, która jest częścią realizacji strategii VirtusLab polegającej na budowaniu grupy zróżnicowanych i niezależnie działających firm technologicznych.

Nasze doradztwo miało kompleksowy charakter i obejmowało m.in. due diligence, analizy w zakresie prawa antymonopolowego, pozyskanie finansowania bankowego  i przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej. Działaliśmy jako główny doradca nadzorujący prace grupy pozostałych doradców w Polsce, Wielkiej Brytanii i Luksemburgu.

Grupa VirtusLab

Grupa VirtusLab to firma zajmująca się inżynierią oprogramowania i konsultingiem IT, zatrudniająca ponad 500 osób. Zespół ściśle współpracuje z zespołami technicznymi klienta i prowadzi udane transformacje IT, rozwój aplikacji natywnych w chmurze oraz projekty Data Science lub Data Engineering.

SoftwareMill

SoftwareMill to agencja konsultingowa i zajmująca się oprogramowaniem na zamówienie, która proaktywnie pomaga firmom czerpać korzyści z technologii, takich jak Cloud Computing, Big Data, Stream Processing i Machine Learning.

Autorzy

Michał Bochowicz

Partner
Adwokat

Fuzje i przejęcia | Private Equity

Michał Bochowicz

Michał Bochowicz

Partner
Adwokat

Michał doświadczenie zdobywał w polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych oraz firmach konsultingowych. Michał jest aktywnym członkiem organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Przez lata współpracował z Google for Startups (Campus Warsaw), jako doradca najbardziej innowacyjnych spółek na wczesnym etapie rozwoju. Aktywnie udziela się w globalnych stowarzyszeniach prawniczych, w tym Lawyers Associated Worldwide oraz IR Global. W ...

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Małgorzata Badowska

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Małgorzata dołączyła do GESSEL w 2010 roku, początkowo jako managing associate, a następnie – od 2016 – jako partner. Kieruje praktyką Banking&Finance. Specjalizuje się w transakcjach dotyczących pozyskania finansowania i doradza na każdym ich etapie. Współpracuje zarówno z podmiotami udzielającymi finansowania (banki, instytucje finansowe, fundusze private debt) oraz z beneficjentami takiego finansowania. Prowadzony przez nią zespół sporz...

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner
Radca Prawny

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie | Compliance

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner
Radca Prawny

Bernadeta po krótkim okresie orzekania jako asesor sądowy, zainteresowała się prawem konkurencji. Po odejściu z UOKiK pracowała m.in. przez rok jako dyrektor działu prawnego w UPC, a następnie dołączyła do Kancelarii GESSEL. W 2014 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa UOKiK, odpowiedzialnego za pion ochrony konkurencji (koncentracje, nielegalne porozumienia, przeszukania, nadużywanie pozycji dominującej). Propagowała programy complian...

Michal-Boryczka

Michał Boryczka

Managing Associate
Radca prawny

Prawo korporacyjne | Fuzje i przejęcia

Michał Boryczka

Michał Boryczka

Managing Associate
Radca prawny

Z Kancelarią GESSEL związany od września 2004 roku. Michał początkowo dołączył do zespołu prawa podatkowego, następnie zdobywał doświadczenie w dziale rynków kapitałowych, transakcji M&A oraz – do chwili obecnej – w dziale prawa spółek. Kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w wielu dziedzinach prawa pozwala mu na interdyscyplinarne podejście do zajmowanych się spraw. Obecnie jego główną specjalnością są wszelkiego rodzaju reorganizacje...

Klaudia Krawiec-Guz

Counsel
Radca Prawny

Bankowość i Finanse | Prawo korporacyjne

Klaudia Krawiec-Guz

Klaudia Krawiec-Guz

Counsel
Radca Prawny

Klaudia specjalizuje się w transakcjach dotyczących pozyskania finansowania, w szczególności w zakresie negocjowania oraz zawierania umów kredytowych, doradzając bankom oraz kredytobiorcom, jak również w zakresie emisji obligacji w ramach ofert prywatnych. Bierze udział w bieżącej obsłudze przedsiębiorców. Ma doświadczenie m.in. przy negocjowaniu oraz zawieraniu umów kredytowych na nabywanie spółek, finansowanie nieruchomości czy projektów z zakr...

Edyta Podgórska

Senior Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia

Edyta Podgórska

Edyta Podgórska

Senior Associate
Radca prawny

Edyta specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawie spółek. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym podmiotów zagranicznych, z uwzględnieniem procesów transformacyjnych (łączenia i przekształcenia) spółek. Brała udział w licznych transakcjach i projektach z obszaru fuzji i przejęć (M&A) na wszystkich etapach transakcji, w tym w szczególności w bada...

Daria Golus

Senior Associate
Adwokat

Prawo własności intelektualnej | RODO ochrona danych

Daria Golus

Daria Golus

Senior Associate
Adwokat

Daria dołączyła do zespołu GESSEL w 2022 roku. Daria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej, ochronie dóbr osobistych oraz ochronie danych osobowych. Reprezentuje interesy Klientów przed sądami cywilnymi, administracyjnymi oraz karnymi. Prowadzi sprawy związane z rejestracją, sprzeciwami oraz unieważnianiem praw własności przemysłowej, reprezentując Klientów zarówno przez Urzędem Patentowym RP, jak i przed Urzędem U...

Emilia Szkiela

Senior Associate
Radca prawny, LL.M

Prawo korporacyjne

Emilia Szkiela

Emilia Szkiela

Senior Associate
Radca prawny, LL.M

Emilia dołączyła do kancelarii w 2022 roku. Emilia specjalizuje się w prawie korporacyjnym i handlowym. Od lat doradza spółkom w ich bieżącym funkcjonowaniu w szczególności wspiera podmioty w prowadzeniu ich spraw korporacyjnych poprzez przygotowywanie i obsługę organów spółek. Ma bogate doświadczenie w przeprowadzaniu reorganizacji spółek o charakterze krajowym oraz transgranicznym. Przeprowadza badania due diligence.

Karol Stępniak

Associate

Prawo korporacyjne

Karol Stępniak

Karol Stępniak

Associate

Doradza w procedurach reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego tj. w połączeniach, podziałach oraz przekształceniach, przeprowadza badania due diligence, sporządza dokumentację korporacyjną przedsiębiorstw itd. Jako doktorant, w zakresie swoich badań dokonuje analizy problematyki kolizyjnoprawnej transgranicznych reorganizacji spółek handlowych w Unii Europejskiej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych...

Karolina Olszewska

Associate

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Karolina Olszewska

Karolina Olszewska

Associate

Specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów (m.in. audyty regulaminów i wzorców umownych, postępowania przed UOKiK w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów) oraz prawie konkurencji (reprezentowanie klientów w sprawach zgłoszenia zamiaru koncentracji, stosowania praktyk ograniczających konkurencję, w szczególności w przypadkach nadużywania przez przedsiębiorców pozycji dominującej). Świadczy także usługi doradcze z zakresu prawa ...

Maria Kozłowska

Associate

Fuzje i przejęcia

Maria Kozłowska

Maria Kozłowska

Associate

Dołączyła do kancelarii Gessel w 2022 roku. Uczestniczy w pracach nad transakcjami fuzji i przejęć i na wszystkich ich etapach, również na rzecz przedsiębiorców zagranicznych. Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji transakcyjnej oraz korporacyjnej, posiada również doświadczenie w badaniach stanu prawnego spółek (due dilligence) Na bieżąco doradza także w obszarze bieżącej korporacyjnej obsługi przedsiębiorstw. Przed dołączeniem do kancelari...

Katarzyna Zarzycka

Associate

Fuzje i przejęcia

Katarzyna Zarzycka

Katarzyna Zarzycka

Associate

Katarzyna dołączyła do Kancelarii GESSEL w 2021 roku. Przed dołączeniem do Kancelarii Gessel doświadczenie zdobywała m.in. w renomowanej warszawskiej kancelarii eksperckiej oraz w jednej z wiodących kancelarii międzynarodowych. Posiada doświadczenie w obszarach transakcji fuzji i przejęć, prawa spółek, zasad corporate governance oraz prawa rynku kapitałowego. Autorka monografii „Corporate Governance oczami Warrena Buffetta” wydanej w 2021 r. p...

Rafał Smolik

Associate

Fuzje i przejęcia

Rafał Smolik

Rafał Smolik

Associate

Rafał dołączył do Kancelarii GESSEL od czerwca 2021 roku. Przed dołączeniem do Kancelarii GESSEL pracował w czołowych polskich kancelariach prawnych. Posiada doświadczenie w doradztwie korporacyjnym oraz transakcyjnym, również na rzecz przedsiębiorców zagranicznych. Uczestniczył w licznych badaniach stanu prawnego zarówno spółek, jak i nieruchomości. Na bieżąco doradza również w obszarze prawa spółek oraz z zakresu zasad corporate governance. Pos...

Urszula Stachura

Associate

Bankowość i Finanse

Urszula Stachura

Urszula Stachura

Associate

Przed dołączeniem do kancelarii GESSEL zdobywała doświadczenie zawodowe we wrocławskich kancelariach zajmujących się sporami cywilnymi i gospodarczymi oraz bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego.

Prawnicy zaangażowani w projekt

Michał Bochowicz

Partner
Adwokat

Fuzje i przejęcia | Private Equity

Michał Bochowicz

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Małgorzata Badowska

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner
Radca Prawny

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie | Compliance

Bernadeta Kasztelan-Świetlik
Michal-Boryczka

Michał Boryczka

Managing Associate
Radca prawny

Prawo korporacyjne | Fuzje i przejęcia

Michał Boryczka

Klaudia Krawiec-Guz

Counsel
Radca Prawny

Bankowość i Finanse | Prawo korporacyjne

Klaudia Krawiec-Guz

Edyta Podgórska

Senior Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia

Edyta Podgórska

Daria Golus

Senior Associate
Adwokat

Prawo własności intelektualnej | RODO ochrona danych

Daria Golus

Emilia Szkiela

Senior Associate
Radca prawny, LL.M

Prawo korporacyjne

Emilia Szkiela

Karol Stępniak

Associate

Prawo korporacyjne

Karol Stępniak

Karolina Olszewska

Associate

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Karolina Olszewska

Maria Kozłowska

Associate

Fuzje i przejęcia

Maria Kozłowska

Katarzyna Zarzycka

Associate

Fuzje i przejęcia

Katarzyna Zarzycka

Rafał Smolik

Associate

Fuzje i przejęcia

Rafał Smolik

Urszula Stachura

Associate

Bankowość i Finanse

Urszula Stachura

Mogą Cię zainteresować

04.05.2023

Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar

Zespół naszej kancelarii świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz Ladros i jego wspólników w procesie przygotowania, negocjacji i zawarcia dokumentacji transakcji. Z...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar

27.04.2023

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce

Doradzaliśmy BNP Paribas Bank Polska S.A. w kolejnej inwestycji – tym razem w Led Labs S.A. – producenta wysokiej jakości oświetlenia led. Nasze wsparcie miało kompleks...

Case studies
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!