Kancelaria GESSEL doradzała Sygnity S.A. przy zawarciu ugody z Fast Enterprises

18.02.2021 Case studies Projekty specjalne / risk & support

Dział procesowy Kancelarii GESSEL doradzał Sygnity S.A. w sporze z amerykańskim potentatem technologicznym – Fast Enterprises, LLC, dotyczącym rozliczeń w ramach realizowanego wspólnie projektu e-Podatki. W lutym 2021 roku wieloletni spór zakończył się zawarciem ugody przed mediatorem sądowym.

Spór pomiędzy Stronami rozpoczął się w 2016 roku i dotyczył rozliczeń w ramach realizowanego wspólnie projektu e-Podatki, tj. rewolucyjnego programu informatyzacji polskiej administracji podatkowej. Sygnity działała jako główny wykonawca, którego zadaniem była budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu e-Podatki oraz świadczenie usług dodatkowych. W tym celu Sygnity zawarła umowę podwykonawczą z Fast Enterprises, dostawcą podstawowego elementu systemu e-Podatki, tzw. oprogramowania GenTax.

W tej sprawie toczyły się dwa postępowania sądowe, w ramach których Fast Enterprises zgłaszała wobec Sygnity roszczenia na łączną kwotę ok. 43 mln złotych, natomiast Sygnity zgłaszała wobec Fast Enterprises roszczenia wzajemne na łączną kwotę ok. 21 mln złotych.

Po czterech latach batalii sądowej, w lutym 2021 roku, strony zakończyły istniejący pomiędzy nimi spór poprzez zawarcie ugody przed mediatorem sądowym.

Ugoda przewiduje zrzeczenie się przez Strony wzajemnych roszczeń, a także zapłatę przez Sygnity na rzecz Fast Enterprises 3,75 mln dolarów (ponad 14 mln złotych), pod warunkiem wystąpienia zdarzeń określonych w ugodzie, w tym prawomocnego umorzenia postępowań sądowych toczących się pomiędzy Stronami. Zawarcie ugody pozwoli na rozwiązanie około 36 mln zł rezerw utworzonych przez Sygnity na roszczenia Fast Enterprises oraz koszty z nimi związane, w związku z czym zysk netto Spółki zwiększy się o ponad 18,8 mln zł za I kw. roku finansowego 2020/2021.

Sygnity S.A. – polski producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych oraz świadczeniem usług IT dla podmiotów publicznych i prywatnych.

Fast Enterprises, LLC – amerykański producent oprogramowania dla agencji rządowych, wdrażający swoje rozwiązania m.in. w USA, Kanadzie i Finlandii.

Prawnicy zaangażowani w projekt

Anna Ziewalicz

Managing Associate
Adwokat, LL.M.

Procesy sądowe | Projekty specjalne / risk & support

Anna Ziewalicz

Inarda Bielińska

Counsel
Radca prawny

Prawo podatkowe

Inarda Bielińska

Mogą Cię zainteresować

19.04.2024

Doradzaliśmy Cyber_Folks S.A przy sprzedaży akcji w spółce Profitroom S.A. na rzecz funduszu MCI Capital ASI SA

Doradzaliśmy Cyber_Folks S.A przy sprzedaży akcji w spółce Profitroom S.A. na rzecz funduszu MCI Capital ASI SA w szczególności w przygotowaniu dokumentacji transakcyjne...

Case studies
Doradzaliśmy Cyber_Folks S.A przy sprzedaży akcji w spółce Profitroom S.A. na rzecz funduszu MCI Capital ASI SA

18.04.2024

Doradzaliśmy ACP Credit w procesie udzielenia wielomilionowego finansowania spółce iTaxi

Doradzaliśmy ACP Credit w procesie udzielenia wielomilionowego finansowania spółce iTaxi. To już piąta transakcja finansowania ACP Credit i jednocześnie trzecia zrealizo...

Case studies
Doradzaliśmy ACP Credit w procesie udzielenia wielomilionowego finansowania spółce iTaxi
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!