Daniel Szemetyłło: postępowania cywilne

  • Reprezentacja uczestnika konsorcjum w sporze z zamawiającym powstałym na gruncie umowy o zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego dla Skarbu Państwa
  • Reprezentacja spółki publicznej w sporach z byłymi członkami zarządu
  • Reprezentacja funduszu inwestycyjnego w sporze z uczestnikiem funduszu związanym z wykupem certyfikatów inwestycyjnych
  • Reprezentacja inwestora – nabywcy udziałów – w szeregu postępowań związanych z naruszeniem przez sprzedającego oświadczeń i zapewnień dotyczących przedsiębiorstwa spółki
  • Reprezentacja właściciela galerii handlowych w sporach z najemcami dotyczących rozliczenia nakładów na nieruchomość
  • Reprezentacja członka zarządu w sporze z udziałowcem o naprawienie szkody w postaci spadku wartości akcji